صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تحليل درباره لزوم به كارگيري پردازش تصاوير آن- لاين در طرح هاي برنامه ريزي شهري كلانشهر تهران
تعداد بازدید : 553
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


رويکرد اصل مشاهده در علوم جغرافيايي به واسطه پيشرفتهاي فني تغيير کرده است؛ به نحوي که در سالهاي اخير به کارگيري از تکنيکهاي مختلف در اين زمينه مشاهده شده است. اهميت اين مساله به اندازه اي است که بزرگترين کامپيوترهاي جهان به نام "شبيه سازي زمين" در ژاپن و طوفان آبي در آمريکا مرتبط با علوم محيطي و جغرافيايي هستند. جغرافياي سلولي، آتوماتاي سلولي در جغرافيا، فازي، شبکه هاي عصبي، الگوريتمهاي ژنتيک، نظريه آشوب و جغرافياي فرکتال نيز در جغرافيا محصول رويکردهاي مذکور بوده است. اين موارد در سطح خرد و کلان، برنامه ريزان علوم جغرافيايي و بويژه جغرافياي شهري را بيشتر متوجه مساله مي کند. مقاله حاضربخشي از يک سيستم خودکار و هوشمند برنامه ريزي شهري است که براي تحليل نياز به وروديهاي آن - لاين دارد.
هم اکنون در بيشتر شهرهاي مهم دنيا و به خصوص در کلانشهرها، دوربينها اطلاعات تصويري پيوسته و آن - لاين را تهيه و توليد مي کنند (مثل دوربينهاي شهر شيکاگو، دوربينهاي سازمان ترافيک شهر تهران و ...).
در سطح شهر تهران و به تبع آن در کلانشهرهاي ديگر ايران به نصب دوربينها توجه زيادي شده است. با اين وصف اطلاعات ارزشمند به دست آمده هنوز چندان مورد توجه برنامه ريزان شهري (به صورت علمي) واقع نشده است. به عبارت ديگر برنامه ريزان شهري نتوانسته اند از اين حجم عظيم و ارزشمند داده ها و اطلاعات علمي استفاده کنند. مساله قابل توجه اين است که داده ها و اطلاعات تصويري زيادي توليد مي شوند.
اين اطلاعات و داده ها مي توانند به ارزش ميليونها تومان به سيستم برنامه ريزي شهرها فايده و سود رسانند؛ اما در ايران اين داده ها و اطلاعات بسيار ارزشمند هنوز براي متخصصان ذيربط و به خصوص برنامه ريزان شهري تبيين نشده اند. در اين مقاله تلاش بر اين است که به کمک داده ها و اطلاعات تصويري ابرنقشه الکترونيکي شهر پشتيباني شود تا سيستم برنامه ريزي آن - لاين شهري پوياتر و هوشمندتر گردد. بنابر اين اين سؤال مطرح مي شود که چگونه مي توان از اين داده ها و اطلاعات تصويري استفاده کرد؟ و به دنبال آن مي توان اين فرضيه را مطرح کرد که چگونه با استفاده از روشهاي تشخيص الگو، ارتباط بين دنياي واقعي و ابرنقشه الکترونيکي شهر را مي توان برقرار کرد. با توجه به مطالعه موردي، تصاوير ورودي را مي توان در دو بعد کلي تقسيم بندي کرد:
1- بعد افقي که معمولا شامل عکسهاي هوايي، تصاوير ماهواره اي و داده هاي راداري است.
2- بعد عمودي و مايل داخل شهرها مي باشد که شامل خروجي دوربينها و سنسورهاي مختلف در سطح شهر است.
براي آزمون و اثبات اين فرضيه، داده هاي بعد عمودي و مايل به صورت دوربين ثابت و آن - لاين مستقر در يک سلول شهري (منطقه 5 تهران) که متصل به ابرنقشه الکترونيکي شهر است، انتخاب شدند. روش کار به صورت يک الگوريتم خودکار تهيه شد. نتايج پس از بررسيها و آزمايشهاي مختلف در طول روز نشان داد که با احتمال 85 درصد تا 92 درصد دقت ( در شرايط محيطي مختلف)، در آن - لاين کردن اهداف موفقيت حاصل شده است.
با توجه به نتايج مذکور، فوايد و کاربرد هاي بسيار فراوان موضوع در علوم محيطي، جغرافيايي و بويژه جغرافيا و برنامه ريزي شهري، در آينده شاهد افزايش دقت سيستم مذکور با روشهاي مختلف و روند به کارگيري آن در شهرها خواهيم بود.

 
نویسنده: اكبر کياني ، اكبر پرهيزکار ، حسين شكويي ، محمدحسن قاسميان يزدي
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره 4 (پياپي 35) زمستان 1383
تاریخ : زمستان 1383
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ كاربرد مدل مرتبه – اندازه در ارزيابي و تعادل بخشي نظام شبكه شهري در ايران
 A.A.B/ تحليلي از ويژگي ها و عملكرد بخش مسكن در شهر اصفهان
 A.A.B/ جايگاه حكمروايي خوب برنامه ريزي شهري طرح متروي تهران
 A.A.B/ توسعه كالبدي تهران در فرايند مدرنسيم، پست مدرنيسم و جهاني شدن
 A.A.B/ تأثير نوسازي شهري فن گرا بر ايجاد حس لامكاني: مطالعه موردي پروژه نواب
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد