صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ پديده كاهش همبستگي اجتماعي در كلانشهرها
تعداد بازدید : 537
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
ادبيات جامعه شناسي و جغرافياي شهري معاصر، يكي از ويژگيهاي عمده كلانشهرهاي كنوني را كاهش نگران كننده پيوندهاي اجتماعي و اخلاقي شهروندان مي داند. در واقع دركنار معيارهاي متعدد تعيين كننده جغرافيايي، اقتصادي، اداري، فني و شبكه اي، كلانشهر كانون اجتماعي ـ فضايي است كه به تناسب افزايش جمعيت، توسعه نظام كار فني و نيز بالارفتن حجم انتظارات ساكنين آن، پيوسته در معرض اشكال مختلف از كاهش و يا گسست در پيوندهاي اجتماعي واخلاقي قرار دارد. گسترش كاهش همبستگيهاي شهري و شهروندي ممكن است در نهايت به ظهور اشكال گوناگون از ناهنجاريها و بيماريهاي رفتاري و حتي در سطحي بالاتر، شكل گيري جرائم شهري و اختلال در نظام روابط جمعي و كاركردهاي آن كمك كند. افزايش آمار جرائم شهري، فزوني ميزان ناهنجاريهاي رفتاري و رواني، تشديد خرده فرهنگهاي گروههاي اجتماعي ناهمگن، تغييركاركرد روابط خانوادگي، كاهش احساس مسئوليت مشترك اجتماعي، رواج فرهنگ فردگرايانه منفي و موارد متعدد مشابه ديگر، موضوع خطر كاهش همبستگيهاي اجتماعي و اخلاقي رابه يك نقطه تهديدكننده براي سلامت و توسعه پايدار در كلانشهرها تبديل نموده است. اگر بازسازي اجتماعي شهري با اركان فرهنگي، اخلاقي جهت دار، هدف توسعه پايدار كلانشهرهاي كشور ما مي باشد، لازم است بررسي گردد كه چرا و چگونه و تحت نفوذ چه عواملي همبستگيهاي اجتماعي در اين دسته از شهرها در معرض كاهش قرار دارد.به علاوه بهتر است تبيين گردد علائم و نشانه هاي كاهش همبستگيهاي اخلاقي و اجتماعي رابه كمك كدام دسته از رويكردهاي علمي مي توان مطالعه نمود. مطالعه مسأله كاهش همبستگيهاي اجتماعي در شهر اين موضوع را آشكار مي كند كه ماهيت توسعه شهري در دوران اخير با انواعي از گسست در روابط اجتماعي همراه مي باشد. به دليل تراكم جمعيت و انباشت انتظارات جديد در محيطهاي شهري و فقدان روشهاي جايگزين اجتماعي و فرهنگي و نيز راهكارهاي فضايي مناسب، كلانشهرها از آغاز شكل گيري در دوران اخير نتوانسته اند در كنار ارائه خدمات عمومي فيزيكي و اقتصادي ، موجبات افزايش پيوندهاي اخلاقي و معنوي ساكنين شهري رافراهم كنند. بررسيها نشان مي دهند تأخر فرهنگي در بعد روابط اجتماعي از منظرهاي مختلف شهري تبعات و نتايج تخريبي فراواني راتاكنون براي مجموعه هاي انساني به همراه داشته است. گذشته از عواملي كه ممكن است موجبات توليد جرم شهري در كلانشهرها را باعث گردند، مطالعات نشان مي دهند كه كاهش همبستگيهاي اجتماعي، فقدان انسجام و نظم پايدار در تعاملات انساني، متغيرهاي عمده در وقوع انحرافات و بزه هاي كوچك و بزرگ شهري مي باشند. به نظر مي رسد بازسازي تعاملات انساني، توجه به ابعاد جمعيت، سرمايه گذاري در بعد فرهنگي و سرانجام تغيير جهت برنامه ريزيها به سود حل فضاهاي اجتماعي مي تواند تغيير ساختار فوق را موجب گردند. مقاله حاضر به كمك بررسي جامعه شناختي و جغرافياي شهري و با استفاده از تجارب تحقيق شهري به مطالعه موضوع فوق پرداخته، تلاش دارد تا زمينه هاي علمي آن را مورد نقد و ارزيابي قرار دهد. بعلاوه اين نوشته در نظر دارد با استفاده از رويكردهاي علمي كنوني، شرايط پيچيده روابط انساني در كلانشهرها را مطالعه كند و راه را براي انجام بررسيهاي بيشتر پيرامون عواقب منفي فرايند فوق تسهيل گرداند.

 
نویسنده: يعقوب موسوي
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره 4 (پياپي 27) زمستان 1381
تاریخ : زمستان 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد