صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA) در ارزيابي كارآيي نيروگاه هاي حرارتي توليد برق كشور
تعداد بازدید : 606
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

   
نيروگاههاي توليد برق هر كشور رامي توان يكي از مهمترين عامل و ضرورتها در رشد و توسعه آن كشور قلمداد كرد. از طرف ديگر بودجه اي كه براي احداث و راه اندازي هر نيروگاه جديدـ به دليل ارزبري بالا و سرمايه بر بودن صنعت برق ـ لازم است. در صورت استفاده بهينه از منابع موجود مي تواند صرف فرصتهاي ديگري گردد كه با كمبود نقدينگي مواجهند لذا سؤال اساسي اين است كه آيا با ظرفيت فعلي نيروگاههاي كشور ـدر صورت استفاده بهينه‌ ـ مي توان برق بيشتري توليد كرد. يكي از راههاي پاسخ به اين سؤال شناخت وضعيت فعلي نيروگاهها از نقطه نظر كارآيي است. به همين منظور در اين مقاله وضعيت كارآيي نيروگاههاي حرارتي كشور كه بيش از 90 درصد برق كشور راتوليد مي كنند، مورد بررسي قرار مي گيرد. روش مورد استفاده براي اين كار تحليل پوششي داده ها مي باشد كه روشي ناپارامتري در حيطه برنامه ريزي رياضي مي باشد و جديدترين روش ارزيابي كارآيي محسوب مي گردد. نتايج حاصل نشان مي دهند كه متوسط كارآيي نيروگاههاي حرارتي كشور تحت فرض بازده ثابت به مقياس 64 درصد و تحت فرض بازده متغير به مقياس 78 درصد مي باشد؛ به عبارتي ديگر با همين وضعيت فعلي و با استفاده بهينه از امكانات در حالت اول مي توان 36درصد و در حالت دوم 22درصد توليد برق را در كشور بهبود بخشيد! از طرف ديگر با دسته بندي نيروگاهها، نيروگاههاي سيكل تركيبي (س.ت). از نظر كارآيي معمولاً‌ رتبه هاي بالا و نيروگاههاي گازي رتبه هاي پايين راكسب كردند. يكي از عمده ترين دلايل اين موضوع نيز پايين بودن توليد (خروجي) نيروگاههاي گازي در مقايسه با نيروگاههاي ديگر است. علت اينكه از نيروگاههاي گازي در بار پيك استفاده مي شود به بالا بودن قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاههاي گازي و امكان ورود و خروج سريع اين نيروگاهها به شبكه مزبور بر مي گردد. بنابراين از آنجايي كه نهاده هاي نيروي كار و سرمايه برعكس سوخت، با كاهش فعاليت نيروگاه قابل كاهش نيستند، لذا در نيروگاههاي گازي معمولاً با يك سطح مشخص نهاده، توليد در سطحي متناسب با آن صورت نمي گيردو اين امر به فرض ثبات ساير عوامل باعث كاهش كارايي نيروگاههاي گازي در مقايسه با نيروگاههاي بار پايه مي شود. همچنين جهت استخراج نتايج كاملتر لازم است در كنار كارآيي فني به مسأله هزينه ها و كارآيي اقتصادي نيز پرداخته شود، اما در اين مطالعه بنا به دلايلي از جمله عدم شفافيت در تعيين نرخ دقيق نهاده ها و ستاده ها و نبود اطلاعات به اين موضوع پرداخته نشده است

 
نویسنده: محمدحسين پوركاظمي ، كيومرث حيدري
مترجم :
منبع : فصلنامه مدرس علوم انساني – شماره 1 (پياپي 24) بهار 1381
تاریخ : بهار 1381
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد