صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مدل پيشنهادي براي سنجش كيفيت زندگي (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
تعداد بازدید : 600
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
كيفيت زندگي به دليل گسترش روند صنعتي شدن و پيشرفت فناوري كه توجه به بعد كمي زندگي انسان را مد نظر قرار مي دهد و هم چنين به دنبال غفلت از جنبه هاي كيفي زندگي انسان، طي چند دهه گذشته در كشورهاي غربي مورد توجه انديشمندان و متفكران علوم انساني قرار گرفت. در اين راستا، محققان علوم انساني ضمن تعريف مفهوم كيفيت زندگي، تلاش نمودند ابعاد و شاخص هاي مختلف اين مفهوم را تعيين كنند و مورد سنجش قرار دهند. مقاله حاضر نيز در كنار تعريف اين مفهوم، به دنبال طراحي و معرفي مدلي تجربي براي سنجش ابعاد مختلف آن است تا از اين طريق بتوان به تعريفي مشخص و شيوه اي دقيق در سنجش كيفيت زندگي دست يافت و در راستاي ارتقاي آن كوشيد. مدل پيشنهادي در اين مقاله با استفاده از روش پيمايش در شهر اصفهان روي حجم نمونه اي بالغ بر 540 نفر از شهروندان 15 سال به بالا و ساكن در مناطق يازده گانه شهر به اجرا درآمد كه كيفيت زندگي شهروندان اصفهاني را روي يك طيف 5 درجه اي، 3.78 يعني در حد بالايي ارزيابي نمود. هم چنين بررسي ارتباط بين كيفيت زندگي با سن و جنس پاسخ گويان، رابطه معناداري را نشان نداد، اما بين كيفيت زندگي و وضعيت تاهل آن ها ارتباط معناداري وجود دارد؛ به گونه اي كه كيفيت زندگي افراد متاهل بالاتر از كيفيت زندگي افراد مجرد برآورد مي شود.

 
نویسنده: علي رباني خوراسگاني ، مسعود كيان پور
مترجم :
منبع : مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني(تربيت معلم) – شماره 58 و 59 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد