صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ دولت و ملت در افريقاي جنوبي: حکومت سياهان و رفتار سياسي سفيد و سياه
تعداد بازدید : 490
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
افريقاي جنوبي بعد از 3 قرن و اندي سلطه سفيدان بر سياهان، در پي فشار بين المللي، با انتخابات 1994 حکومت کشور را به سياهان واگذار کرد. از آن زمان تاکنون گرچه بسياري از سياهان ثروتمند و متنعم شدند، اما نتوانستند مسايل کشور را حل و انتظارات مردم حتي سياه را برآورند. گرچه سفيدان صادقانه خود را ملزم به پيروي از قواعد بازي دموکراتيک مي دانند، اما سياهان در بخش غيررسمي، اين قواعد را زير پا مي گذارند و "جر مي زنند" و حقوق پذيرفته شده سفيدان را نقض مي کنند و در بخش رسمي دولت سياه نسبت به اين مسايل حساسيت لازم را نشان نمي دهد. در عين حال ناكارآمدي دولت و فساد اداري موجب نارضايتي مردم (حتي سياه) شده است. به نظر مي رسد که دولت براي حل مسايل کشور الگوي جامع و کافي نداشته باشد و قدرت تفکر و دانش سياهان کفاف اداره کشور را در سطح بالاي قبلي ندهد. زيرا فرهنگ سياهان و آموزش آن ها اجازه نمي دهد که آن ها در آن حد لازم براي مديريت يک کشور پيشرفته رشد نمايند. لذا به نظر مي رسد اقدامات دولت بيشتر جنبه سياسي داشته باشد و براي حفظ موقعيت باشد. در اين راستا دولت به آن سو مي رود که براي جلب رضايت مردم سياه به خواسته هاي آن ها مبني بر گرفتن امکانات سفيدان و واگذاري آن به سياهان عمل نمايد. اين اقدام که خارج از قواعد بازي دموکراتيک و قانون اساسي خواهد بود، سفيدان را سخت خواهد رنجاند و آن ها را به اقدامات متقابل وادار خواهد نمود. نوع و اندازه اين اقدامات بستگي به شرايط مناسب بين المللي خواهد داشت.

 
نویسنده: فرامرز رفيع پور
مترجم :
منبع : مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني(تربيت معلم) – شماره 58 و 59 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد