صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير استفاده از اينترنت بر سرمايه اجتماعي و انساني (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه تهران)
تعداد بازدید : 698
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
رشد تكنولوژي هاي اطلاعاتي- ارتباطي از نظر کمي و کيفي گستره ارتباطات انساني را بسط داده و ارکان مختلف حيات اجتماعي را تحت تاثير خود قرار داده است. در اين راستا مي توان به کاربرد روزافزون امکانات موجود در اينترنت در بين اقشار مختلف اشاره کرد. گروه هاي اجتماعي مختلف با انگيزه هاي متفاوت از اينترنت استفاده مي کنند، اما اين پديده در بين دانشجويان از جايگاه ويژه اي برخوردار است. دانشجويان علاوه بر انگيزه تفنن، سرگرمي و اشتياق آشنايي با دنياي ناشناخته، به خاطر اهداف علمي- آموزشي و يافتن فرصت هاي تحصيلي و شغلي جزء کاربران اصلي اينترنت به شمار مي روند. به اين دليل مطالعه تاثيرات استفاده از اينترنت بر دانشجويان مي تواند بخشي از پيامدهاي رواج تکنولوژي هاي ارتباطي را آشکار سازد. نوشتار حاضر با اين هدف سازمان يافته است که تاثير استفاده از اينترنت بر سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني دانشجويان را بررسي نمايد. فرضيات اصلي تحقيق عبارتند از:
ـ استفاده از اينترنت با ميزان سرمايه اجتماعي افراد رابطه مثبت دارد.
ـ استفاده از اينترنت با ميزان سرمايه انساني افراد رابطه مثبت دارد.
اين تحقيق با روش پيمايش انجام شده است. جمعيت آماري دانشجويان دانشگاه تهران در سه مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و در چهار گروه تحصيلي علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و هنر هستند که 400 نفر از آن ها با روش نمونه گيري طبقه اي متناسب انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. يافته هاي به دست آمده، فرضيات تحقيق را تاييد مي کند و نشان مي دهد كه الگوي استفاده از اينترنت با ميزان سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني افراد رابطه اي مستقيم و معنادار دارد.

 
نویسنده: فاطمه جواهري ، ليلا باقري
مترجم :
منبع : مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني(تربيت معلم) – شماره 58 و 59 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد