صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي عوامل اجتماعي موثر بر گرايش به "قتل به خاطر شرف" در دشت آزادگان
تعداد بازدید : 717
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
پژوهش حاضر مساله "قتل به خاطر شرف" را در خوزستان از منظر جامعه شناختي مورد بررسي قرار داده است. با وجود اهميت موضوع مذكور، تاكنون تحقيق تجربي شايسته اي در ايران در اين خصوص صورت نگرفته است. اين تحقيق با رويكردي نو به مساله "قتل به خاطر شرف" پرداخته است و زمينه نظري آن عبارت است از: نظريه هاي مربوط به جامعه سنتي و مدرن (ديدگاه نوسازي) با محوريت نظريات ردفيلد و دوركيم. روش تحقيق، پيمايشي و ابزار آن پرسش نامه با گويه ها و پرسش هاي محقق ساخته است. جمعيت آماري اين تحقيق را، افراد 64ـ18 ساله مناطق شهري و روستايي شهرستان دشت آزادگان تشكيل مي دهد. نمونه گيري به صورت خوشه اي و احتمالي انجام شده است. سوال اساسي تحقيق اين است كه کدام عوامل اجتماعي در گرايش افراد به "قتل به خاطر شرف" موثرند؟ تحقيق بر اين فرض استوار است كه تعلق به جامعه قبيله اي با گرايش به قتل به خاطر شرف رابطه دارد که اين فرضيه بر اساس يافته هاي تحقيق تاييد شد.

 
نویسنده: بيژن زارع ، كفاح غانمي
مترجم :
منبع : مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني(تربيت معلم) – شماره 58 و 59 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد