صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ جهاني شدن و شكل گيري سياست فرهنگي محلي: مصرف رسانه اي بلوچ هاي ايران و چالش هاي هويت قومي و هويت ملي
تعداد بازدید : 598
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
جهاني شدن اقتصاد و فرهنگ، فضاي جديدي را براي بلوچ هاي ايران از حيث مصرف رسانه اي به وجود آورده است كه از سه مشخصه عمده برخوردار است: 1) مصرف متون قومي، 2) مصرف انيميشن هاي جذاب امريكايي دوبله شده به زبان قومي و 3) مصرف گسترده فيلم هاي عامه پسند هندي. پديده هاي فوق، نوعي سياست فرهنگي محلي را تشكيل مي دهند كه از يك جهت، برخي از مولفه هاي سنتي هويت بلوچي را به شدت دچار چالش نموده و زمينه ساز نهادينه كردن مولفه هاي جديدي در اين هويت شده است، و از جهتي ديگر، با برجسته ساختن هويت قومي سنتي‏، تضعيف مولفه هاي هويت اسلامي و شيوع عناصر فرهنگي شبه قاره هند، هويت ملي ايراني را بحران زده كرده است. روش شناسي اين پژوهش مبتني بر يك روش شناسي «كيفي ـ تركيبي» شامل نشانه شناسي، مصاحبه عمقي، مشاهده مشاركتي و مطالعه اسنادي است. بعد از ارايه تحليلي كه از شرايط اجتماعي - فرهنگي بلوچستان ايران ارايه شده است، عناصر كلي متون قومي، انيميشن هاي امريكايي دوبله شده به زبان قومي و فيلم هاي عامه پسند هندي استنتاج شده و خوانش هاي بلوچ هاي ايراني از آن ها دريافت و تبيين شده  است.  

 
نویسنده: سعيد معيدفر ، عبدالوهاب شهلي بر
مترجم :
منبع : مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني(تربيت معلم) – شماره 56 و 57 – بهار و تابستان 1386
تاریخ : بهار و تابستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي تحصيلات تكميلي در نظام آموزش عالي ايران ـ دوره هاي دكتري علوم انساني ـ از منظر اعضاي هيات علمي اين دوره ها، 78-1377
 A.A.B/ سنجش نگرش دانشجويان به آينده شغلي خود با توجه به عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر آن در دانشگاه مازندران
 A.A.B/ عوامل موثر بر ساخت قدرت در خانواده (مورد شهر شيراز)
 A.A.B/ مدرنيته و خانواده تهراني
 A.A.B/ نقش توليد خانگي در درآمد خانوار روستايي (مطالعه موردي روستاهاي استان فارس)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد