صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تحليل و بررسي تغيران ازن شهر اصفهان
تعداد بازدید : 281
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 گاز ازن در سال 1839 توسط شونباين كشف شد و تا سال 1850 كسي نمي دانست كه اين گاز يكي از گازهاي تشكيل دهنده جو است. ازن در حدود 6- 10 *6 درصد از حجم هوا را تشكيل مي دهد و به صورت ناهمگن در جو توزيع شده است. حدود ده درصد آن در تروپوسفرو نود درصد ديگر در استراتوسفرموجود مي باشد. چون ازن فراوانترين اكسيدكننده فتوشيميايي موجود در جو است استاندارد ملي كيفيت هوا ي امريكا بر اساس آن تنظيم شده است. بر اساس اين استاندارد حضور ازن در غلظتهاي بيش از 12/0 قسمت در ميليون در سطوح پاييني جو خطرناك خواهد بود وجود مقادير بالاتر بيانگر توليد ازن توسط منابع انساني است. ازن تروپوسفري در سطح زمين يك آلاينده محسوب مي شود زيرا در تبديل آلاينده هاي اوليه به آلاينده هاي ثانويه نقش موثري ايفا مي نمايد.
در اين پژوهش اطلاعات ده ساله ازن كلي شهر اصفهان از سال 1995 تا 2005 ميلادي و اطلاعات ازن سطحي در سال 2002 ميلادي مورد بررسي قرار گرفته است. هدف از انجام پژوهش تعيين متغير هاي جوي موثر بر غلظت ازن كلي و سطحي مي باشد. در انجام اين پژوهش از روشهاي آماري استفاده شده و ابزار تحليل نرم افزارهاي SPSS و EXCEL است. نتايج بيانگر اين نكته است که توزيع ازن كلي رابطه معني داري با پايداري وضعيت جوي نداشته وبيشتر تحت تاٌثير دما و سرعت باد در لايه هاي فوقاني به ويژه لايه 50 ميلي باري مي باشد. توزيع ازن سطحي هم بستگي بيشتري بامتغيرهاي هاي آب و هوايي سطح زمين دارد به ويژه افزايش دما و ساعت آفتابي سبب توليد ازن بيشتر در سطح زمين است

 
نویسنده: جواد خوشحال دستجردي ، ايران غازي ، محمدباقر بهيار ، ويكتوريا عزتيان
مترجم :
منبع : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان – جلد 22 – سال 1386
تاریخ : 1386
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد