صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ شناسايي نقش الگوهاي پيوند از دور نيمكره شمالي بر دماي ايران
تعداد بازدید : 162
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 گردشهاي جوي بسيار تغييرپذيرند. اين تغييرات منجر به پيدايش الگوهاي هوا و اشكالي از جريانهاي جوي مي‎شوند كه در مقياسهاي زماني متفاوت رخ مي‎دهند. الگوهاي پيوند از دور معرف تغييرات كلاني است كه در الگوي امواج جوي و رودبادها رخ مي‎دهد و بر الگوي دما، بارش، مسير رگبارها و موقعيت و شدت رودبادها در قلمروهاي وسيع اثر مي‎گذارد.به همين دليل الگوهاي پيوند از دور موجد ناهنجاريهايي هستند كه همزمان در نواحي ظاهراً خيلي دور از هم ديده مي‎شوند.تابحال در نيمکره شمالي 14 الگوي پيوند از دور شناسايي شده اند. در اين نوشتار دو هدف اصلي دنبال مي شود. اول آنکه الگوهاي پيوند از دور نيمكره شمالي معرفي شوند و دوم اينکه رابطه بين تغييرات دماي ايران با الگوهاي پيوند از دور نيمكره شمالي شناسايي شود. در اين تحقيق با استفاده از روش تجزيه و تحليل رگرسيون رابطه دماي ايستگاههاي مورد بررسي با شاخصهاي پيوند از دور بدست آمد.
با بررسي رابطه دماي ايران و شاخصهاي پيوند از دور نيمکره شمالي به نظر مي رسد هيچيک از الگوهاي پيوند از دور نيمکره شمالي توان تبيين درصد بزرگي از تغييرات دماي قلمرو وسيعي از ايران را در همه ماههاي سال ندارند بلکه برخي الگوها در برخي ماهها درصد نسبتاً کوچکي از تغييرات دماي بخشهايي از ايران را تبيين مي کنند. همچنين به نظر مي رسد که تغييرات دماي ايران در ماه آوريل ونوامبر مي تواند در ارتباط با اهميت الگوي هاي پيوند از دور نيمکره شمالي در طول سال باشد

 
نویسنده: طيبه اكبري ، سيد ابوالفضل مسعوديان
مترجم :
منبع : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان – جلد 22 – سال 1386
تاریخ : 1386
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد