صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير بازارهاي ارز ، سكه و مسكن بر رفتار شاخص بازار بورس اوراق بهادار تهران ؛ يك الگوي تصحيح خطاي برداري
تعداد بازدید : 183
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 اين مطالعه با استفاده از يك الگوي تصحيح خطاي برداري سعي در شناخت و تبيين تاثير سه بازار ارز، سكه و مسكن بر شاخص قيمت سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران طي دوره فصل اول سال1374 تا فصل چهارم سال 1382 دارد. متغيرهاي مورد استفاده عبارتند از: لگاريتم شاخص قيمت سهام، لگاريتم نرخ ارز، لگاريتم قيمت سكه طلا و لگاريتم شاخص قيمت مسكن در شهر تهران.
نتيجه برآورد الگو نشان مي دهد كه متغيرهاي لگاريتم شاخص قيمت مسكن و لگاريتم بهاي سكه داراي رابطه مستقيم و متغير لگاريتم نرخ ارز داراي رابطه عكس و معني داري در فاصله اطمينان 95 درصد با متغير لگاريتم شاخص قيمت سهام مي باشند. همچنين برآورد الگوي تصحيح خطا بيانگر اين است كه حدود 43 درصد از عدم تعادل در هر دوره تعديل مي گردد

 
نویسنده: هاشم زارع ، زينب رضايي
مترجم :
منبع : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان – جلد 21 – پاييز و زمستان 1385
تاریخ : پاييز و زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد