صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ پهنه بندي اقليمي استان بوشهر
تعداد بازدید : 177
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 شناخت ويژگي هاي طبيعي هر منطقه، بخصوص آب و هوا مي تواند در امر برنامه ريزي و آمايش آن سرزمين نقش عمده اي ايفا نمايد و پهنه بندي اقليمي (يعني شناسايي پهنه هايي که داراي آب وهواي يکساني باشند) جهت دستيابي به توسعه همه جانبه در ابعاد مختلف زماني- مکاني ضروري مي باشد. دراين راستا وجود توان هاي محيطي، اقتصادي، کشاورزي و صنعتي (طرح هاي عظيم نفت و گاز و پتروشيمي) در استان و بهره برداري بهينه ازآنها و نيز پيش بيني وقوع حوادث طبيعي، چون سيل و خشکسالي و....، ضرورت شناخت صحيح شرايط جوي و ويژگي هاي آب و هوايي مناطق مختلف و در نهايت پهنه بندي اقليمي استان بوشهر را بويژه برا ي برنامه ريزان آشکار ساخته است.اين پژوهش با استفاده از حجم نمونه آماري اطلاعات هواشناسي سال هاي (1951تا 2000 ميلادي) براي ايستگاه هاي قديمي (بوشهر، شبانکاره، دير، گناوه و برازجان) و اطلاعات هواشناسي سال هاي (1970 تا2000) براي ايستگاه هاي جديد (بوشهرساحلي، بندرطاهري) و همچنين بعضي ايستگاه هاي پيراموني منطقه به پهنه بندي اقليمي ( سنتي و جديد ) استان بوشهر پرداخته است.
بررسي ها نشان داد که در پهنه بندي استان با روش هاي تجربي، توانايي سيستم هاي پهنه بندي دمارتون با تفکيک استان به دو ناحيه اقليمي (خشک و نيمه خشک)، سليانينوف با دو ناحيه اقليمي (بياباني و استپي خشک) و کوپن با دو ناحيه اقليمي (خشک جنب حاره و نيمه خشک جنب حاره) از ساير روش هاي پهنه بندي تجربي بيشتر است.
با توجه به نارسايي هاي موجود در روش هاي طبقه بندي تجربي، براي پهنه بندي اقليمي استان بوشهر از شيوهاي جديد طبقه بندي متکي بر تکنيک هاي آماري تحليل عاملي و تحليل خوشه اي به روش ( Ward) استفاده شده است; كه اثرات متقابل تعداد زيادي از عناصر اقليمي را ملاك تقسيم بندي قرار مي دهد و به کمک نرم افزارهاي (Excel)، (S-plus) و (Surfer) بر روي ماتريس30 *114 در مساحت23167 کيلومتري استان بوشهردرمقياس زماني12 ماهه و سالانه پهنه بندي انجام گرفت. نتايج بررسي ها نشان داد که مهمترين عوامل تشکيل دهنده اقليم استان بوشهر به ترتيب اهميت عبارتند از: 1ـ عامل رطوبي ـ بادي 2ـ عامل ابري ـ بارشي 3 ـ عامل گرمايي ـ ديد 4ـ عامل بادي ـ غباري و نواحي اقليمي استان بوشهر به شرح زير تقسيم بندي مي شود: 1ـ ناحيه دشتي 2ـ ناحيه پارس جنوبي 3ـ ناحيه ساحلي 4ـ ناحيه کوهستاني شمال شرقي 5 ـ ناحيه گناوه اي ـ دشتستاني 6 ـ ناحيه ديلمي

 
نویسنده: عليرضا گرامي مطلق ، مهران شبانكاري
مترجم :
منبع : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان – جلد 20 – بهار و تابستان 1385
تاریخ : بهار و تابستان 1385
مطالب مرتبط
 
 جهت‌يابي
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته جغرافيا (مرحله اول – مقدماتي)
 A.A.B/ تنگناهاي انرژي و ارزيابي پتانسيل انرژي خورشيدي در ايران
 A.A.B/ دوره خشكسالي در اصفهان
 A.A.B/ بررسي نقش عوامل مسبب وقوع زمين لغزش ها در حوضه كارون مياني
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد