صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي جايگاه مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي از ديدگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي
تعداد بازدید : 845
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


اين مقاله نتيجه يك طرح پژوهشي با عنوان بررسي استقرار خدمات حمل و نقل و پذيرايي در راه هاي بين شهري در ايران است كه از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران انجام يافته و در آن جايگاه مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي از ديدگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي مورد بررسي قرار گرفته است. تاكنون برنامه ريزي استقرار اين مجتمع ها بيشتر بر عهده مهندسان حمل و نقل بوده است، ليكن با توجه به اينكه عملا اين مجتمع ها كاركردهايي فراتر از تامين خدمات رهگذارن جاده ها بر عهده دارند، ضروري به نظر مي رسد كه ضمن توجه به اصول محتوايي، ابعاد منطقه اي و فرامنطقه اي اين مجتمع ها نيز در برنامه ريزي ها مورد توجه قرار گيرد. به منظور بررسي جايگاه مجتمع هاي خدماتي - رفاهي بين راهي از ديدگاه برنامه ريزي شهري و منطقه اي، در اين مقاله از شيوه توصيفي - كاربردي استفاده شده است، لذا با توجه به آنكه دانش برنامه ريزي شهري و منطقه اي نسبت به پديده هاي پيرامون نگاهي جامع نگر و نظام مند دارد، اين مقاله ابعاد اقتصادي، بازرگاني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، دفاعي، بصري و زيست محيطي موضوع را مورد بررسي قرارداده است. در اين بررسي، به مجتمع هاي رفاهي بين راهي به عنوان عضوي از يك نظام زيستي كه با حوزه تحت استقرار خود داراي ارتباط متقابل، تاثيرگذاري و تاثيرپذيري اند، نگريسته شده است. بر اين پايه اعتقاد بر آن است كه مجتمع هاي خدماتي- رفاهي بين راهي كاركرد منطقه اي و فراتر از تامين خدمات مورد نياز رهگذاران جاده ها دارند. هدف از اين بررسي دستيابي به نتايجي در جهت نيل به اهدافي همچون توسعه پايدار منطقه اي و رشد و توازن منطقه، از طريق ساماندهي خدماتي - رفاهي بين راهي است. براي نيل به اين هدف در دانش برنامه ريزي شهري و منطقه اي، ابزارهايي مورد توجه قرار مي گيرد كه ضمن سامان بخشي به تأسيسات بين راهي، اين تأسيسات را به عنوان عامل مكملي در جهت رشد و توسعه منطقه اي مطرح سازد. بدين منظور با اتكا به روش شناسي برنامه ريزي شهري، ابتدا معيارهايي در جهت مكانيابي و طراحي مجتمع هاي خدماتي- رفاهي بين راهي ارايه مي گردد و سپس عناصر خدماتي مستقر در اين مجتمع ها با تاكيد بر نقش منطقه اي آنها برشمرده مي شود.

 
نویسنده: اسماعيل شيعه ، علي اصغربدري
مترجم :
منبع : مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان – جلد 18 – سال 1384
تاریخ : 1384
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ كاربرد مدل مرتبه – اندازه در ارزيابي و تعادل بخشي نظام شبكه شهري در ايران
 A.A.B/ تحليلي از ويژگي ها و عملكرد بخش مسكن در شهر اصفهان
 A.A.B/ جايگاه حكمروايي خوب برنامه ريزي شهري طرح متروي تهران
 A.A.B/ تحليل درباره لزوم به كارگيري پردازش تصاوير آن- لاين در طرح هاي برنامه ريزي شهري كلانشهر تهران
 A.A.B/ توسعه كالبدي تهران در فرايند مدرنسيم، پست مدرنيسم و جهاني شدن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد