مقاله ها
نویسنده : مریم ممتازبخش ، یوسف فكور
بازدید : 1035

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


زندگی در دنیای امروز ابتكار عمل سریع را از انسان گرفته و او را دچار فقر حكومتی كرده و این فقر حركتی مشكلات عدیده جسمی، روانی و اجتماعی را برای وی پدید آورده است. در این زنان با ساختار بدنی منحصربه فرد و جایگاه اجتماعی ویژه، بیش تر در معرض آسیب های ناشی از این بی حركتی قرار دارند. ورزش به عنوان راه حل راهبردی و ورزش همگانی به عنوان وسیله ای ارزان قیمت و فرح بخش می تواند این مشكل را به نحو مطلوب حل كند. دستیابی به نگرش دانشجویان و كاركنان زن دانشگاه علوم انتظامی نسبت به راهكارهای مدیریتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و اجتماعی و مقایسه آن و نیز ارتقا و توسعه ورزش همگانی در آنان است. مطالعه مزبور از نوع كاربردی است و به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وبا استفاده از پرسشنامه اعتباریابی شده، بر روی 288 نفر انجام شده است.
در یافته ها نگرش كلی افراد مبنی بر اثربخشی متوسط راهكارهای مدیریتی، فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اقتصادی و اجتماعی بر ارتقای ورزش همگانی در آنان بوده و بین دو گروه مزبور از این نظر تفاوت معنادار وجود ندارد. در نتیجه گیری نهایی به ترتیب پنج راهكار «تامین فضای مناسب، تامین حداقل امكانات، تشویق افراد فعال، تامین رفاه اقتصادی، اختصاص زمان آزاد و كافی در ارتقای ورزش همگانی بانوان دانشگاه» اولویت داشته اند.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود