صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
تعداد بازدید : 852
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


نياز سنجي يکي از مباحث متنوعي است که با مفاهيمي از جمله برنامه ريزي و پيش بيني اهداف و مقاصد سر و کار دارد. مطالعات نشان داده است که نيازسنجي جايگاه مهمي در ارايه خدمات اجتماعي دارد. تربيت بدني نيز به عنوان شاخه اي از علم تعليم و تربيت ارايه دهنده خدمات متنوع آموزشي به افراد جامعه است که کاملا در ارتباط با نيازهاي افراد مي باشد. کشورهايي که در اشاعه ورزش هاي همگاني موفق هستند، توانسته اند فعاليت هاي ورزشي تفريحي را از طريق تشخيص نيازها و علايق مردم خود و پاسخگويي مناسب بدانها، توسعه دهند، و از آنجايي که نيازهاي مردم در طول زمان تحت تاثير تغييرات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي تغيير مي کند، لذا ضروري است که برنامه هاي ورزش همگاني نيز سازگار با آن تغييرات دچار تغيير گردد. از اينرو هدف اصلي اين تحقيق، يافتن نيازهاي ورزشي و حرکتي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا بوده است، به طوري که محقق به دنبال يافتن ميزان رضايت بانوان تحت بررسي از وضعيت موجود خدمات ورزشي در دانشگاه، همچنين دستيابي به نيازهاي ورزشي ابراز شده از سوي آنان بوده تا بتواند بر پايه اطلاعات حاصله همچنين با به کارگيري اصول علمي نيازسنجي، راهکارهاي کاربردي را در اين زمينه ارايه نمايد. جامعه آماري اين تحقيق را 230 زن شاغل در دانشگاه الزهرا به قرار 91 عضو هيات علمي و 139 پرسنل اداري و خدماتي از 8 دانشکده و ساختمان هاي اداري دانشگاه تشکيل مي داد که دامنه تغييرات سن آنها بين 20 تا 60 سال گزارش شده بود. روش انجام تحقيق بدين ترتيب بود که پرسشنامه اي بر اساس اهداف اصلي و ويژه تحقيق تنظيم گرديد که شامل عناويني مبتني بر تشخيص وضعيت موجود خدمات ورزشي در دانشگاه، تشخيص نيازها و علايق ورزشي و حرکتي بانوان مورد مطالعه و همچنين دستيابي به انتظارات بانوان تحت بررسي در خصوص دريافت خدمات ورزشي از دانشگاه بود. پرسشنامه مذکور پس از انجام مطالعه آزمايشي بر روي 30 پرسنل زن شاغل در دانشگاه و همچنين نظرخواهي از اساتيد اهل فن نيازسنجي، مورد اصلاحات لازم قرار گرفت و پس از اطمينان از روايي و اعتبار آن، پرسشنامه نهايي در بين جامعه آماري اصلي توزيع و جمع آوري گرديد. محقق پس از استخراج و تحليل نتايج به دست آمده، و با تکيه بر مباني نظري موجود در نيازسنجي، راهکارهاي کاربردي که قابليت اجرا در دانشگاه را داشته باشد، از جمله راه ندازي کميته ورزش و تندرستي بانوان در دانشگاه الزهرا را پيش بيني و پيشنهاد نموده است.

 
نویسنده: ناهيد اتقياء
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 11 – بهار و تابستان 1387
تاریخ : بهار و تابستان 1387
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 A.A.B/ سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد