صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ توسعه هندبال تيمي به عنوان يک ورزش قهرماني از ديدگاه ورزشکاران و مربيان دانشگاهي مرد
تعداد بازدید : 555
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


هدف تحقيق حاضر يافتن عوامل موثر در رشد و توسعه هندبال تيمي در دانشگاههاي جمهوري اسلامي ايران بود. بدين منظور از دو پرسشنامه محقق ساخته، به سبک ليکرت، که با نظر متخصصين اعتباريابي گرديد، استفاده به عمل آمد و اطلاعات لازم از 145 مربي سرپرست و ورزشکار شرکت کننده در ليگ دسته يک هندبال قهرماني دانشگاه ها سال 1383 تهران جمع آوري گرديد. نتايج آماري انساني دادند 69 درصد مربيان داراي تحصيلات پائين تر از ورزشکاران بودند و 72 درصد آنها يا کارت مربي گري نداشتند و يا مربي در جه 3 بودند و هشتاد و نه درصد آنها به صورت قرارداد کوتاه مدت تا پايان مسابقات در خدمت دانشگاه بودند. آزمونهاي t در گروه هاي مستقل، در سطح معني داري 0.05 نشان دادند که بين ورزشکار با مربي / سرپرست روي عدم صلاحيت فني مربيان، کمبود انگيزه و علاقمندي دانشجويان به هندبال، ناکافي بودن بودجه و سرمايه گذاري دانشگاه براي هندبال، نامناسب بودن برنامه ريزي و زمان بندي براي تمرين و مسابقات اتفاق نظر وجود دارد. از سوي ديگر نظر جامعه هاي شرکت کننده در تحقيق روي کفايت امکانات و تاسيسات و سرمايه گذاري دانشگاه براي کسب مقام در سطح معني داري 0.05 متفاوت بوده است. دلايل اصلي عدم پيشرفت هندبال در دانشگاه ها را ورزشکاران غير موثر بودن فعاليت هاي تبليغاتي و معرفي هندبال در بين دانشجويان (20%) و پايين بودن اولويت هندبال بين فعاليت هاي ورزشي دانشگاه (22%) دانسته اند. از نظر مربي/ سرپرست اين دلايل به ترتيب کمبود اطلاعات فني مربيان درباره هندبال (36%) و ناکافي بودن بودجه (23%) بوده است. به منظور بهبود وضعيت عمومي هندبال در موسسات آموزش عالي، شرکت کنندگان در تحقيق برگزاري بيشتر مسابقات درون و بيرون دانشگاهي، بهبود امکانات، استفاده از مربيان بهتر، افزايش بودجه براي هندبال و عوامل انگيزشي اثر بخش بيشتر را لازم دانسته اند. 

 
نویسنده: علي محمد اميرتاش
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 11 – بهار و تابستان 1387
تاریخ : بهار و تابستان 1387
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد