صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر آموزش هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي حرکتي پسران 6 - 5 ساله سنندج و مقايسه آن با هنجار موجود
تعداد بازدید : 485
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


برنامه ريزي صحيح در دوران کودکي بويژه پيش از ورود به مدرسه مي تواند روند تکاملي فرد را متحول سازد. بدين منظور هدف از اين تحقيق بررسي اثر آموزش هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي حرکتي پسران 6 - 5 ساله سنندج و مقايسه آن با هنجار موجود بود. تعداد 140 نفر از پسران ناحيه يک سنندج به صورت تصادفي ساده در دو گروه مجزا (گروه اول، افرادي که دوره پيش دبستاني را در مراکز خاص گذرانده و گروه دوم، افرادي که دوره پيش دبستاني را در منزل سپري کرده اند) قرار گرفتند. از پرسشنامه محقق ساخته و آزمون توانايي هاي حرکتي پايه BMAT استفاده شد. براي تجزيه و تحليل يافته ها نيز از آزمون آماري t مستقل استفاده گرديد. يافته هاي تحقيق نشان داد که تفاوت معني داري بين پسران در هر دو گروه از لحاظ تکامل مهارت هاي پايه وجود ندارد. آزمودني هاي  6- 5 ساله در خرده آزمون هاي پريدن، حرکات ترکيبي، شنا با صندلي، انعطاف پذيري و تعادل ايستا نسبت به هنجار موجود ضعيف تر هستند ولي در خرده آزمون هاي ضربه زدن، چابکي و هدف گيري نسبت به هنجار موجود تفاوت قابل ملاحظه اي مشاهده نگرديد. به طورکلي به نظر مي رسد که اتخاذ برنامه هاي مرتبط با فعاليت هاي حرکتي کودکان در دوره پيش از دبستان سبب تسريع رشد حرکتي آنان در اين محدوده سني مي شود.

 
نویسنده: سردار محمدي ، عباس نظريان ، امير حمزه سبزي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 11 – بهار و تابستان 1387
تاریخ : بهار و تابستان 1387
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد