صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ توصيف عملکرد شناگران نخبه نوجوان ايراني با بکارگيري لباس هاي مخصوص شنا
تعداد بازدید : 505
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
هدف از اين تحقيق توصيف عملکرد شناگران نخبه نوجوان ايراني با بکارگيري لباس هاي مخصوص شنا بوده است. بدين منظور 6 نفر از شناگران نخبه نوجوان که رکوردهاي آنان نزديک به رکوردهاي ملي است، بطور داوطلبانه انتخاب شدند. از شناگران تحت بررسي در هر چهار شناي اصلي در مسافت هاي 50 و 200 متر در دو حالت رکورد گيري به عمل آمد. در حالت اول شناگران از مايوهاي معمولي قديمي استفاده کردند و در حالت دوم لباس مخصوص شنا ساخت شرکت اسپيدو را بر تن داشتند. در هر حالت 3 بار رکورد گيري به عمل آمد. همچنين در بخش ديگري از اين پژوهش، مقايسه اي بين دو مدل (لباس تمام بدن و نيم تنه) از اين نوع لباس ها در شناي 400 متر آزاد انجام گرفت. به منظور کنترل شدت فعاليت در تمام مراحل رکوردگيري، ضربان شناگران (33 تا 35 ضربان در 10 ثانيه) بلافاصله پس از رکورد گيري کنترل شد. نتايج نشان داد رکوردهاي بدست آمده با پوشش فست اسکين در کليه مسافتها و در کليه انواع شناها، بهتر از زماني بود که شناگران از مايوهاي معمولي استفاده کردند. البته ميزان اين برتري بسته به نوع و مسافت شنا، متفاوت بود بطوري که تاثير اين نوع لباس ها در شناي استقامتي نسبت به شناي سرعتي مشهودتر بود. همچنين نتايج نشان داد که در شناي 400 متر آزاد لباس هاي تمام بدن برتري محسوسي نسبت به لباس هاي نيم تنه دارند. در راستاي بررسي هاي صورت گرفته به منظور تحليل کيفي موضوع، پرسشنامه اي محقق ساخته شامل 10 سوال طراحي و در اختيار 20 نفر از شناگران نخبه اي قرار گرفت که به پوشيدن اين لباس ها عادت داشتند. نتايج حاصل از پرسشنامه نيز، برتري و مزيت استفاده از لباس هاي مخصوص را تاييد کرد وابهاماتي که در خصوص محدود شدن دامنه حرکتي، احساس سنگيني شناگران، بالا رفتن دماي بدن و... در استفاده از اين لباس ها به هنگام شنا که از سوي برخي از شناگران گزارش شده است، تا حدي برطرف گرديد.

 
نویسنده: علي اصغر دروديان ، فريبرز هوانلو ، مهدي نمازي زاده
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد