صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تمايز فعال سازي از انگيختگي در تيراندازي با سلاح بادي
تعداد بازدید : 455
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
  در فرضيات اخير، "انگيختگي" به عنوان حالت انرژتيک فرد در لحظه اي خاص تعريف شده است که در الکتريسيته پوست منعکس و بوسيله سطح هدايت الکتريکي پوست سنجيده مي شود. در مقابل، "فعال سازي"، به صورت تغيير در سطح انگيختگي از سطح پايه به موقعيت انجام تکليف معرفي شده است. از اين ديدگاه، انگيختگي ارتباطي با عملکرد ندارد، و فقط فعال سازي است که کيفيت عملکرد را پيش بيني مي کند. هدف از تحقيق حاضر، آزمودن فرضيه افتراق انگيختگي از فعال سازي در يک تکليف ميداني است که پيش از اين در تکاليف آزمايشگاهي تاييد شده است. تعداد، 23 تيرانداز نخبه (شامل 13 زن و 10 مرد، با ميانگين سني 29.96 سال)، به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند. سطح هدايت الکتريکي پوست در حين اجراي تکليف استاندارد تيراندازي با سلاح بادي به عنوان شاخص انگيختگي ثبت شد. مقياس هاي عملکرد شامل امتياز کسب شده، ميزان ثبات روي مرکز هدف، ميزان ثبات کلي، طول خط نشانه روي، ميزان انحراف نهايي از مرکز نشانه روي در لحظه شليک و زمان نشانه روي، به طور الکترونيک ثبت شد. يافته ها حاکي از ارتباط خطي و منفي فعال سازي با اکثر مقياس هاي عملکرد بود، در حالي که انگيختگي هيچ گونه رابطه اي با عملکرد نشان نداد. نتايج با توجه به فرضيات اخير و نظرياتي که رابطه انگيختگي و عملکرد را توضيح مي دهند مورد بحث قرار گرفته است.

 
نویسنده: سيد محمدكاظم واعظ موسوي ، محمدعلي اصلانخاني ، الهام هاشمي معصومي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد