صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير اجراي يک دوره تمرين قدرتي بر ميزان نسبت قدرت عضلات اورتور به اينورتور در بازيکنان فوتبال مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا
تعداد بازدید : 551
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
پيچ خوردگي مچ پا شايع ترين آسيب ورزشي بوده و عوارض دراز مدت پس از آسيب اوليه منجر به دور ماندن ورزشکار از ميادين به مدت طولاني تر شده و عملکرد ورزشکار را با مشکل روبرو مي کند. هدف از انجام اين تحقيق بررسي قدرت عضلات اورتور و اينورتور در بيماران مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا و تاثير تمرينات قدرتي به عنوان يک مداخله درماني بود. 24 نفر از بازيکنان فوتبال در اين تحقيق شرکت داشتند که به دو گروه سالم و مبتلا تقسيم گرديدند. پس از انجام معاينات باليني، حداکثر گشتاور و حداکثر گشتاور به وزن اسنتريک و کانسنتريک حرکات اورژن و اينورژن مچ پا توسط نيروسنج ايزوکينتيک اندازه گيري شد. به دنبال اجراي برنامه تمرين شش هفته اي از گروه مبتلا در شرايط مشابه پس آزمون گرفته شد. سرعت ارزيابي ايزوکينتيک در اين تحقيق 60 و 120 درجه بر ثانيه انتخاب گرديد. به منظور تحليل داده هاي خام از آزمون t استيودنت مستقل جهت مقايسه مقادير حداکثر گشتاور بين دو گروه و آزمون t استيودنت زوج براي بررسي تاثير تمرين در گروه بيمار استفاده گرديد. نتايج اختلاف معني داري را بين حداکثر گشتاور اسنتريک عضلات اورتور به وزن بدن در افراد مبتلا نسبت به گروه سالم با دو سرعت انتخابي آزمون ايزوکينتيک نشان داد. ضمنا اختلاف معني داري بين حداکثر گشتاور و حداکثر گشتاور به وزن کانسنتريک اينورژن و حداکثر گشتاور اسنتريک اورژن بين دو گروه مشاهده نشد. ضمنا، مقدار حداکثر گشتاور و حداکثر گشتاور به وزن عضلات اورتور در افراد مبتلا به بي ثباتي پس از اجراي تمرين اختلاف معني دار داشته و به طوري که تمرين قدرتي باعث افزايش حداکثر گشتاور گرديد. مطالعه حاضر نشان داد که ضعف عضلات اورتور مي تواند يکي از عوامل بي ثباتي مزمن مچ پا باشد و تمرينات قدرتي پيش رونده مي تواند باعث بهبود نسبت قدرت عضلات اورتور به اينورتور در مچ پاي دچار بي ثباتي گردد.

 
نویسنده: سيد صدرالدين شجاع الدين ، حيدر صادقي ، حسين تركماني
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد