صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ جنسيت و مشاركت سياسي بررسي مقايسه اي مشاركت سياسي دانشجويان دختر و پسر در تهران
تعداد بازدید : 662
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 اين پژوهش تحت عنوان «بررسي مقايسه اي مشاركت سياسي دانشجويان دختر و پسر در تهران» به روش توصيفي - مقايسه اي انجام شده است و اطلاعات آن به روش ميداني و از طريق پرسشنامه محقق ساخته (با 88 پرسش بسته در قالب 43 پرسش اصلي) جمع آوري شده است. پرسشنامه ها بين 1041 نفر دانشجوي شاغل به تحصيل در پنج دانشگاه تهران، شهيد بهشتي، الزهرا (س) ، امام صادق (ع) و صنعتي شريف، به طور مساوي توزيع شد. سپس داده هاي آماري، با بهره گيري از نرم افزار كامپيوتري SPSS انجام شد و با استفاده از مجذور خي و تحليل هاي دو متغيره و سه متغيره و براساس نوع و ميزان همبستگي بين متغيرهاي وابسته و مستقل نتايج ارائه شد. نتايج پژوهش حاضر مؤيد يافته هاي جهاني در رابطه با علاقه مندي سياسي زنان در مقايسه با مردان است و نشان مي دهد كه زنان اعم از اينكه در دانشگاههاي مختلط يا غيرمختلط باشند، علاقه مندي سياسي كم تري (در مقايسه با مردان) دارند و فعاليتهاي سياسي آنان، كم تر از مردان، جنبه فعالانه دارد. بينش سياسي زنان بيش از مردان تحت تأثير خانواده شكل مي گيرد. زنان ديرتر از مردان توجه به مسائل سياسي را آغاز مي كنند. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه شغل پدر و مادر و نيز تحصيلات پدر و مادر رابطه آماري معني دار و مثبتي با علاقه مندي سياسي دختران دارد. از سوي ديگر متغيرهاي ازدواج و مقطع تحصيلي، تفاوت معني داري را در رابطه با علاقه مندي سياسي دو گروه آزمودني نشان نمي دهد

 
نویسنده: ام البنين چابكي
مترجم :
منبع : فصلنامه علوم انساني الزهرا – شماره 44 و 45 – زمستان 1381 و بهار 1382
تاریخ : زمستان 1381 و بهار 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ موقعيت و نقش زن در اجتماع عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ حضور زنان مسلمان در عرصه هاي نظامي در عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ بررسي شيوه هاي رفتار پيامبر صلي‌الله عليه و آله با زنان
 A.A.A/ نخستين مبايعات زنان با پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و آله
 A.A.A/ کرامت زن در سيره و سخنان پيامبر اعظم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد