صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي عوامل موثر بر هويت اجتماعي زنان (مطالعه موردي زنان شهر شيراز)
تعداد بازدید : 933
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 هدف از مطالعه حاضر بررسي عوامل مؤثر بر هويت اجتماعي زنان مي باشد كه به شيوه پيمايش انجام شده است. اطلاعات لازم از طريق پرسشنامه از يك نمونه 410 نفري از بين زنان 18 تا 64 ساله شهر شيراز كه به صورت تصادفي انتخاب شده اند، جمع آوري گرديده است. در اين بررسي از نظريه آنتوني گيدنز جهت تبيين هويت اجتماعي زنان استفاده شده است. طبق اين نظريه شاخص هايي نظير اعتماد به نفس، گستره شبكه ارتباطي افراد، ميزان رضايت از خود در اجتماع و ميزان عقلانيت، عوامل مؤثر بر شكل گيري هويت اجتماعي مي باشند. لازم به ذكر است كه هويت اجتماعي خود از پنج بخش هويتي: هويت ديني، قومي، ملي، گروهي و جنسي تشكيل شده است.
نتايج تحليل چند متيغره نشان مي دهد كه متغيرهاي تحصيلات فرد، ميزان رضايت از خود در اجتماع، درآمد خانوار، به ترتيب بيشترين اثرات را در تبيين متغير وابسته هويتي ديني داشته اند و حدود 26 درصد از واريانس هويت ديني را تبيين كرده اند. متغيرهاي گستره شبكه ارتباطي، تحصيلات فرد، ميزان رضايت از خود در اجتماع و اعتماد به نفس متغيرهايي اند كه به ترتيب بيشترين تأثير را بر هويت قومي افراد داشته اند و حدود 36 درصد از واريانس مربوطه را تبيين كرده اند. متغيرهاي گستره شبكه ارتباطي، تحصيلات فرد و تحصيلات پدر كه تأثير بيشتري نسبت به ساير متيغرها در تبيين هويت جنسي افراد داشته حدود 30 درصد از واريانس مربوطه را تبيين كرده اند. متغيرهاي گستره شبكه ارتباطي، تحصيلات فرد و تحصيلات پدر تأثير عمده اي در تبيين هويت گروهي افراد داشته و حدود 40 درصد از واريانس هويت گروهي را تبيين كرده اند و نهايتاً متغيرهاي تحصيلات مادر، تحصيلات پدر و تحصيلات فرد بيشترين تأثيرات را در تبيين متغير هويت ملي افراد داشته اند و حدود 40 درصد از واريانس مربوط را تبيين كرده اند. با توجه به اينكه متغيرهاي مستقل، ميزان قابل توجهي از واريانس متغير وابسته را تبيين مي كنند. به نظر مي رسد كه مدل مفهومي برگرفته از نظريه گيدنز، جهت سنجش هويت اجتماعي مدل مناسبي باشد

 
نویسنده: دكتر محمدتقي ايمان ؛ طاهره كيذقان
مترجم :
منبع : فصلنامه علوم انساني الزهرا – شماره 44 و 45 – زمستان 1381 و بهار 1382
تاریخ : زمستان 1381 و بهار 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ موقعيت و نقش زن در اجتماع عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ حضور زنان مسلمان در عرصه هاي نظامي در عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ بررسي شيوه هاي رفتار پيامبر صلي‌الله عليه و آله با زنان
 A.A.A/ نخستين مبايعات زنان با پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و آله
 A.A.A/ کرامت زن در سيره و سخنان پيامبر اعظم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد