صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
تعداد بازدید : 567
 
 


به دليل ورود تجارت به بازارهاي مجتمع و يکپارچه که از کانالهاي ارتباطي بدون سيم و وسيله‌هاي ارتباطي قابل حمل از جمله تلفنهاي موبايل استفاده ميکنند، محيط تجارت الکترونيک هر روز در حال پيچيدگي و پويايي بيشتر است. ايدههاي نو و بديع تجارت الکترونيک پوياي امروز ميتواند روشها و مدلهاي کارا و مفيدي در معاملات تجاري، مخصوصا در مرحله شناسايي نياز، تبليغات، شناسايي محصول و عرضهکننده آن، انجام مذاکره و توافق، ارائه دهد. يکي از راهحلهاي تجارت الکترونيک، به‌کارگيري عاملهاي نرمافزاري با قابليت يادگيري و تصميمگيري هوشمندانه است، که ميتوانند در خريد و فروش، ارائه پيشنهاد در مناقصهها و حراجها، مذاکره و عقد قرارداد به‌کار گرفته شوند. عاملهاي نرمافزاري هوشمند، واسطههايي هستند که آرزوي بشر را براي انجام خودکار بسياري از فعاليتها در تجارت محقق نمودهاند. عاملها براي انجام خودکار کارهاي وقتگير و تکراري کاربران، جستجوها، توصيهها و همچنين بازيابي و مديريت اطلاعات کسبشده براي فرايند خريد و فروش به‌کار گرفته مي‌شوند و همچنين در توسعه و گذار مراحل گوناگون فرايند رفتار خريد مشتري، از روش سنتي به روشهاي سازگار با تجارت مدرن الکترونيک بسيار موثر بودهاند. در اين مقاله سعي بر تعريف عاملهاي هوشمند و کيفيت فعاليت آنها در زمينه تجارت الکترونيک است. همچنين با تمرکز بر تجارت الکترونيک در انواع فروشگاههاي اينترنتي، حراجهاي برخط و تجارت b2b حضور عاملهاي نرمافزاري هوشمند در هر کدام از اين فرايندها تشريح مي‌شود .

مقدمه
تجارت الکترونيک از جمله فرايندهاي جامعه اطلاعاتي دنياي امروز است که در سالهاي اخير با حضور اينترنت بسيار توسعه يافته است. تجارت الکترونيک، شامل به اشتراک گذاشتن اطلاعات کسبوکار، برقراري ارتباطات تجاري و هدايت معاملات تجاري به‌وسيله شبکههاي ارتباطي است. تجارت الکترونيک شامل طيف گستردهاي از فعاليتها و تخصصها از جمله امنيت در معاملات، اعتماد و اعتبار در معاملات، قانونگذاري، مکانيزم پرداخت، چگونگي تبليغات، کاتالوگهاي الکترونيک، حضور واسطهها، عملکرد فروشگاههاي چندرسانهاي و ... است.
تجارت الکترونيک عبارت است از تعامل سيستمهاي ارتباطي، سيستم‌هاي مديريت دادهها و امنيت که به‌واسطه آنها امکان مبادله اطلاعات تجاري در رابطه با فروش محصولات و يا خدمات ميسر ميشود. البته در اين تعاملات، حمايت و حفظ اسرار مصرف‌کنندگان و همچنين محافظت از داده‌ها و اطلاعات شخصى در تجارت الکترونيک، ايجاد قوانين روشن تجارى به‌منظور ايجاد يک بازار الکترونيک معتبر و در نهايت تدوين قوانين بسيار با اهميت است.
در تجارت الکترونيک سه بعد اصلي تجارت، که شامل محصول يا خدمات مورد مبادله، فرآيند فروش، تحويل و خدمات پس از فروش است، مي‏توانند از حالت فيزيکي و کاملا ملموس تا حالت الکترونيک و نرمافزاري و يا اصطلاحاً مجازي‌ تغيير کنند. ترکيبات گوناگون از حالتهاي فيزيکي و الکترونيک ابعاد تجارت، تعيينکننده سطوح تجارت الکترونيک بوده و در صورتي‌که هر سه بعد حالت الکترونيک داشته باشند، بالاترين سطح در تجارت الکترونيک شکل ميگيرد. اين در حالي است که در تجارت سنتي هر سه عامل، فيزيکي و کاملا قابل لمس هستند و در نتيجه تجارت الکترونيک مي‏تواند در تمام يا بخشي از مراحل چرخه تجاري به‌کار گرفته شود. چرخه تجاري از جستجوي کالاها و خدمات متناسب با نيازها، جستجوي عرضهکننده و انجام مذاکره، سفارش، حمل و پرداخت بها، فعاليتها و خدمات پس از فروش مثل گارانتي تشکيل شده است.
از جمله دستاوردهاي تجارت الکترونيک؛ حضور عرضهکنندگان در يک بازار جهاني قابل رويت براي کليه خريداران است که مزاياي فراواني دارد، ولي از سوي ديگر امکان مقايسه با ساير رقبا را نيز براي تقاضاکننده به‌وجود مي‌آورد و عرضهکننده را از انحصار خارج ميکند. دستاورد ديگر، انجام مذاکرات هوشمند در محيط اينترنت است که به‌وسيله آن عرضهکنندگان ميتوانند قيمتهاي متفاوتي براي شرايط گوناگون ارائه دهند و محصولاتي که داراي سود کمتر يا بدون سود بودهاند، با اين نوع مذاکره ممکن است با قيمت مناسب معامله شوند و بفروش برسند. با اين مقدمه به نظر ميرسد که شرکتها و عرضهکنندگان در صورت داشتن شرايط لازم براي بهرهگيري از دستاوردهاي تجارت الکترونيک مزاياي زيادي کسب خواهند کرد. از جمله اين مزايا ميتوان موارد زير را نام برد:
* دستيابي به يک بازار فروش 24 ساعته در سطح جهان
* فروش سريع‌تر به‌علت وجود امکانات مکانيزه فروش و انجام معامله
* هزينه کمتر فروش به‌علت اتوماسيون فرايند آن در اينترنت
* هزينه پرسنل فروش کمتر به‌علت اتوماسيون فرايند آن در اينترنت
* امکان تماس مستقيم و بدون واسطه با مشتريان
* امکان جلب بيشتر رضايت مشتريان
* حجم فروش و سودآوري بيشتر (افزايش فروش تا سال 2002 ، 10 تا 20 درصد و کاهش هزينهها تا 45 درصد (احمدي، 1381 )
به‌دليل وابستگي زياد تجارت الکترونيک به تعامل مستقيم با مشتري، مسئله برقراري خدمات مناسب براي مشتري يکي از مهمترين مسائلي است که شرکتها و عرضهکنندگان بايد در نظر گيرند که از جمله اين مسائل ميتوان فعاليتهاي مرتبط با توصيه محصولات و تبليغات برخط را نام برد. تجارت الکترونيک علاوه بر سودمندي براي فروشندگان براي مشتريان نيز سودمند است. مشتري ميتواند با صرف کوشش کمتر براي پيداکردن محصول و خدمت، با پايينترين قيمت و اجناس به روز و جديد، سود بيشتري از تجارت الکترونيک ببرد. فايده ديگر اين است که مغازههاي روي اينترنت 24 ساعته باز هستند و 7 روز هفته به مشتريان خدمات تجاري ارائه ميدهند.
شناسايي نيازهاي مشتريان، شناسايي نيازهاي بازار و بهرهگيري از بازاريابي و بازارسنجي علمي، از مواردي هستند که براي موفقيت در تجارت الکترونيک و بهرهگيري از سودمنديهاي آن، ضروري بوده و نقش بسزايي در کسب منافع بيشتر توسط مشتريان و جلب رضايت بيشتر آنان داراست. به جهت تحقق شناسايي نيازهاي مشتريان و بازار و در نتيجه پيشبيني تکنولوژي و برنامهريزيهاي مورد نياز، بايستي ساختار و جنبههاي تجارت الکترونيک و ارائهدهندگان خدمات و ملزومات آن، به طور گسترده‌اي شناسايي شوند. برنامهريزي صحيح اين فعاليتها همه در ايجاد سود بيشتر براي بازرگانان موثرند. همچنين به‌کارگيري عاملهاي هوشمند نرمافزاري در تجارت الکترونيک، ميتواند پاسخگوي بسياري از اين نيازها بوده و علاوه بر خودکارساختن فرايندهاي مختلف، تحليل و بررسي دادههاي مشتريان و در نتيجه فرايند فروش يکبهيک کالا را محقق کند.
عاملهاي نرمافزاري هوشمند
در فعاليتهاي خريد و فروش سنتي، خريدار در مراحل تفسير اطلاعات و دادههاي کسب شده در مورد محصولات و خدمات، اتخاذ تصميم بهينه خريد و در نهايت انجام مذاکره و معامله و پرداخت، نيازمند صرف وقت و تلاش بسيار است. همچنين فروشنده نيز در اين فرايند به بررسي پيشينه مشتريان؛ ارائه اطلاعات مناسب به مشتري در مورد محصول و خدماتي که به خريد منتهي شود به صرف وقت و هزينه بالا در انجام مذاکره و معامله و مراحل تحويل نياز دارد. هدف اصلي تجارت الکترونيک حداقل کردن حضور فيزيکي و فعاليت خريدار و فروشنده در کليه مراحل خريد و فروش و بهينه کردن اين فرايند است. عاملهاي هوشمندي که در تجارت الکترونيک به‌کار برده ميشوند، هدايت و اداره کسبوکار در تمامي زمينههاي تجارت الکترونيک را به‌طور شگرفي منقلب نمودهاند. عاملهاي هوشمند به مکانيزه کردن فعاليتهاي مختلف، کاهش زمان کار و در نتيجه کاهش هزينههاي انتقال کمک ميکنند. در اين راه تجارت الکترونيک با افزايش پذيرش ابزارهاي جديد و انجام معاملات مالي و تجاري از طريق اينترنت، هزينهها را شديدا کاهش ميدهد و موجب بهينه شدن کل تجربيات خريد و فروش مي‌شود. تکنولوژي عامل هوشمند ابزار جديدي براي غلبه بر بعضي کاستيهاي تجارت الکترونيک است که البته به جهت توسعه و کاربرد بيشتر به دانش و نظر کارشناساني از جمله خريداران، مذاکرهکنندگان قرادادها و متخصصان بازاريابي نياز دارد.
همانطور که ذکر شد سودمند ساختن فرايندهاي تجارت الکترونيک از کاربردهاي مختلف عاملهاي هوشمند است. عاملها برنامهها را درک مي کنند و وظايف خواسته شده را به‌طور مستقل از کاربر انجام ميدهند. عاملهاي نرمافزاري هوشمند ميتوانند در گستره وسيعي از کاربردها، از جمله: پست الکترونيک، حراجها، کنترل و نظارت در تجارت الکترونيک و تسهيل فرايندهاي طرف مشتري استفاده شوند. عاملهاي نرمافزاري هوشمند بايستي خودگردان و مستقل، داراي قابليت برقراري ارتباط، حساس و باهوش بوده و همانند انسانها بتوانند شايستگي انجام وظيفه خاص و ويژه را داشته باشند. با توجه به توانايي استقلال عاملها در انجام کارها، ارجاع کارهاي عادي، برنامهريزي شده و دورهاي به آنها بسيار سودمند است، عاملها نماينده و وکيل کاربر خود هستند و در نتيجه در اين نوع وظايف باعث صرفهجويي در وقت و هزينه کاربر خواهند شد.
تعريف عاملهاي نرمافزاري هوشمند
تعاريف متعددي براي عاملهاي نرمافزاري هوشمند بر اساس روشهاي مختلف، انتظارات و ديدگاهها ارائه ميشود. يک تعريف (shoham،1997)، عامل نرمافزاري را واحدي هوشمند معرفي ميکند که به طور مستمر و خودکار در يک محيط خاص اغلب مملو از عاملهاي ديگر در حال فعاليت است. نياز به فعاليت مستمر و مستقل از کاربر، از آرزوي انسان ناشي ميشود، اينکه يک عامل نرمافزاري بتواند وظايف برنامهريزي شده را به‌صورت منعطف و با واکنشهاي رفتاري هوشمند در هنگام تغيير شرايط محيط، بدون نظارت هميشگي انسان انجام دهد. همچنين يک عامل نرمافزاري که بيش از يک دوره زماني اجرا ميشود، بايستي توانايي يادگيري و استنتاج از تجربياتش را داشته باشد. به‌علاوه عامل نرمافزاري هوشمندي که در يک محيط با انواع عاملها و فرايندها استقرار يافته است، بايستي بتواند با ديگران ارتباط داشته باشد و حتي با حرکت از يک مکان به مکان ديگر براي انجام وظايف همکاري کند.
 
 
به‌طور کلي عامل نرمافزاري با توجه به وظايف خواسته شده ميتواند داراي خصوصيات زير باشد:
- واکنشپذيري: توانايي درککردن و عملکردن به‌طور انتخابي و گزينشي
- استقلال: قابليت تصميمگيري در مورد رسيدن به هدف، توانايي شروع و پيشرفتن
- رفتار مشارکتي: توانايي کار در جمع با ساير عاملها براي نيل به هدف مشترک
- توانايي برقراري ارتباط با سطوح دانش: توانايي برقراري ارتباط با انسان، ساير عاملها و با زبانهاي مشابه به گفتار انسان نسبت به پروتکلهاي سطح سمبليک.
- استعداد استنتاج: توانايي درک دستورات با استفاده از دانش اوليه و همچنين امکان توسعه دانش.
- شخصيت: توانايي بيان خصوصيات و حالاتي از صفات و احساسات
- استنتاجي: توانايي يادگيري و پيشرفت با تجربيات
- پويايي: توانايي تغيير مسير توسط خود، از يک خطمشي فعلي به خط مشي ديگر
بررسي حضور عاملهاي نرمافزاري هوشمند در جنبههاي مختلف تجارت الکترونيک
همان‌طور که گفته شد يکي از اين راهکارهاي جديد که بر کارايي تجارت در اينترنت بسيار تاثير گذار بوده است، قابليت حضور عاملهاي نرمافزاري هوشمند، در اکثر فرايندهاي تجارت است که از جمله اين فرايندها ميتوان از: شناسايي نيازهاي پنهان به مشتري، دلالي و مقايسه محصولات، مقايسه عرضهکنندگان و بازرگانان، ارائه تبليغات، قرارداد مذاکره و توافق، پرداخت و تحويل و ارائه خدمات، ارزيابي و تکامل فرايند تجارت، فرايند ارتباط با مشتري، فرايند کسب رضايت مشتري نام برد. خدماتي که عاملهاي نرمافزاري تجاري کنوني در تجارت الکترونيک، قادر به ارائه آنان هستند به‌طور نمونه عبارتند از: ايجاد حلقه ارزش پويا در b2b، قيمتگذاري پويا از طريق تبادل تجاري، کشف شريکهاي تجاري، تبليغات و بازاريابي، شناسايي اولويتهاي مشتريان، ارائه توصيههاي خريد به مشتريان، ارائه توصيه به عرضهکنندگان به جهت به‌کارگيري در فرايند بازاريابي وغيره.
عاملهاي نرمافزاري در خريد اينترنتي
يکي از کاربردهاي عاملهاي نرمافزاري در تجارت الکترونيک، بررسي مدل رفتار خريد مشتري و سپس ارائه پيشنهاداتي از جمله ارائه تبليغات اختصاصي، بيان محصولات مورد علاقه مشتري، راهنمايي براي انتخاب عرضهکننده مناسب است. توجه به نحوه فرايند خريد هر مشتري و ذخيره فعاليتهاي او از جمله کليکها، جستجوها، مطالعه کاتالوگها وغيره، اطلاعات بسيار ارزشمندي را در مورد علايق و اولويتهاي مشتري در اختيار فروشگاه ميگذارد و اين امکان را مهيا ميسازد تا با بررسي و تحليل اين موارد در مراجعه بعدي مشتري، فضاي فروشگاه را به‌گونهاي مطابق با نيازها و اولويتهاي او خصوصي سازد، تا علاوه بر ايجاد علاقه و ارتباط خاص با مشتري، فرايند خريد را براي او به‌طور بهينه و در وقت کم مهيا کند. عاملهاي هوشمند نرمافزاري از ابتداييترين بخش اين فرايند، يعني ذخيره اطلاعات شخصي هر فرد، تا مرحله بررسي و آناليز و در نهايت ايجاد توصيه و محيط خصوصيشده به فرد، بسيار سودمند هستند. مدل رفتاري خريد مشتري داراي 6 مرحله اساسي از فرايند خريد است(شکل 1) که در زير به جزئيات مربوط به اين مراحل پرداخته ميشود.
شناسايي نياز : اين مرحله مشخص مي‌کند که خريدار از بعضي از نيازهاي پنهان خود به‌وسيله دريافت اطلاعات و تبليغات آگاه شده و براي خريد آن تحريک ميشود. عاملها نقش مهمي در خريدهاي تکراري و مورد نياز کاربران و يا خريدهاي ناشي از عادت داشته باشند. اين عاملها به سيستمهاي توصيهکننده معروف هستند. اين سيستمها ميتوانند خريد و فروشهاي انجام شده در قبل را تجزيه و تحليل کرده و راهحل و پيشنهادهايي را به مشتري توصيه کنند. در تجارت الکترونيک B2C تامينکنندگان با اين عاملها ميتوانند اطلاعات و اولويتهاي مشتريانشان را نگهداري کند و به آنها در زمان آماده شدن محصول مورد نظرشان اطلاع دهند.
کارگزاري:
الف ) کارگزاري محصولات: وقتي که در خريدار نياز به خريد ايجاد شود، بايد به‌واسطه ارزيابي اطلاعات کسب شده از محصول، تعيين کند که چه ميخواهد بخرد. در حال حاضر تعداد زيادي عامل نرمافزاري هوشمند در اين مرحله از فرايند خريد در اينترنت فعال هستند که با جستجو و ارائه انواع محصول مورد نظر، مارک، قيمت و ساير خصوصيات موجود در يک فروشگاه يا حتي فروشگاههاي مختلف، به مشتري در انتخاب محصول ياري ميرسانند. نتيجه اين مرحله دستيابي به مجموعهاي از محصولات است.
ب) کارگزاري بازرگان: اين مرحله مجموعه به‌دست آمده از مرحله قبل را با امکانات هر بازرگان براي کمک به تصميم گيري اينکه از چه کسي بايد خريد، ترکيب ميکند. نقص مرحله قبل يعني تمرکز صرف بر کارگزاري محصول اين است که فقط خصوصيات محصول براي مشتري مهم نيستند، بلکه معيارهاي ديگري از جمله خدمات پس از فروش مثل گارانتي، دسترسي سريع به محصول، زمان تحويل و هزينه آن، ترفيعات و تخفيفات وغيره نيز، در فرايند انتخاب بسيار تاثير گذار است و بسنده کردن بر خصوصيات محصول تضمينکننده شرايط دلخواه مشتري در مورد تحويل و گارانتي وغيره نيست.
 
 
مذاکره: در اين مرحله ، قيمت وساير موارد معامله تعريف شده است. مذاکرات تجاري به روش سنتي، هزينههاي زيادي را متحمل هر دو طرف مشتري و بازرگان مي کند همچنين موانع ديگري مثل محدوديتهاي زمان، امکان بي‌نتيجه ماندن، حضور فيزيکي و ... را داراست که اساسا در دنياي ديجيتال شاهد آن نخواهيم بود.
پرداخت و تحويل: اين مرحله ميتواند بعد از اتمام مرحله مذاکره باشد يا مدتي بعد از آن رخ دهد. همانطور که گفته شد در بعضي موارد، پرداخت راحت يا شرايط تحويل مناسب ميتواند بر مرحله کارگزاري محصول و بازرگان تاثير بگذارد .
خدمات محصول و ارزيابي: اين مرحله بعد از خريد، شامل ارائه خدمات پس از فروش محصول به مشتري و بررسي و ارزيابي رضايت کلي تجربه خريد و تصميم گيري است. مهمترين نقش استفاده از عاملها در مرحله ارزيابي، پس از بررسي رضايت، پشتيباني و حفظ و سپس بهبود رضايت مشتري است. مديريت رضايت مشتري با سرويسهاي ترفيعي و تشويقکننده براي بالابردن وفاداري مشتريان به فروشگاه ميتواند در سودمند سازي تجارت الکترونيک بسيار تاثير گذار باشد.
به‌طور خلاصه شناسايي کاربر مراجعهکننده به سايت و کسب اطلاعاتي خاص در مورد او، همچون علايق، ميزان و نوع خريد، ميزان وفاداري، تعداد مراجعه به سايت و حوزه اطلاعات درخواستي، براي شناسايي مشتري و نيازهاي آشکار و پنهانش، برنامهريزي فعاليتهاي آينده تبليغات و در نتيجه توصيه به مشتري بسيار سودمند است. در اين راستا اکثر فروشندگان ترجيح ميدهند پايگاه دادهاي از مشتريان قديمي و جديد و حتي رهگذري خود داشته باشند تا با شناخت آنان بتوانند شرايط بهتر مذاکره و برقراري ارتباط را با آنها به‌وجود آورند.
حراجهاي آنلاين
حراجهاي آنلاين از روشهاي موثر و مردمي براي تهيه محصولات و خدمت در هر دو تجارت الکترونيک b2c و b2b هستند. امروزه بيش از 2500 خانه حراج که تجارت را به‌صورت آنلاين اداره و هدايت ميکنند وجود دارند. در اين خانههاي حراج، روشهاي مختلف حراج به‌کار گرفته ميشود، که معروفترين آنها حراج انگليسي، حراج هلندي، حراج پيشنهاد قيمت مهمور اوليه و حراج پيشنهاد قيمت مهمور دوم هستند که به مدل ويکري هم معروف است.
با توجه به اينکه تعداد خانههاي حراج رو به افزايش است، مشتريان با سايتهاي متعدد حراجي مواجه ميشوند که مشکلاتي از جمله: برگزيدن حراج براي شرکت در آن، ارائه پيشنهاد مناسب که شانس بالايي براي برندهشدن کالاداشته باشد، امکان وجود دو حراج همزمان براي يک کالا و سردرگمي براي شرکت در آنها را، براي مشتريان به ارمغان مي‌آورد. اين مشکلات وقتي که حراجها در زمانهاي متفاوت اجرا ميشوند و يا وقتي که حراجهاي متفاوت از پروتکل‌هاي متفاوت استفاده ميکنند بيشتر و پيچيدهتر ميشوند. به اين دليل بعضي از حراجهاي آنلاين از عاملهاي نرم‌افزاري پيشنهاددهنده براي کمک به مشتريان استفاده ميکنند. در اين سيستمها ابتدا مشتري بايد جزئيات کالا يا خدمتي که ميخواهد بخرد را براي عامل توصيف کند و به همان صورت ماکزيمم قيمت مورد نظرش را به عامل نرم‌افزاري اعلام دارد. عامل نرمافزاري پيشنهاددهنده پس از تکميل اطلاعات مورد نيازش براي پيشنهاددادن در حراج اقدام ميکند و مشتري را در هر مرحله از حراج تا اتمام آن در جريان قرار ميدهد. عامل نرم افزاري هوشمند بايد از اينکه هرگز بالاتر از قيمت موردنظر مشتري پيشنهاد نمي دهد اطمينان يابد و سعي کند که کالا را براساس اولويتها و علايق تعريف شده مشتري مثل خريداري در کمترين زمان، در پايين ترين قيمت و يا در بالاترين شانس موفقيت، سفارش و خريداري نمايد.
تجارت B2B
فرايند b2b شامل چهار زيرفرايند اصلي است که عبارتند از: منبعيابي ، تامين و تدارک مواد، مديريت حلقه تامين و نمودار کار ، مديريت ارتباط با تامينکننده. اين زيرفرايندها به دليل اينکه فازهاي مشترک بين چندين فرايند هستند، داراي همپوشانيها و تعاملات زيادي با يکديگر بوده و در بررسي هر کدام به تنهايي نياز به بيان ارتباط با زيرفرايند قبلي و بعدي است. اين فرايندها به طور خلاصه عبارتند از:
منبع يابي اولين مرحله در فرايند تجارت b2b است. در اين زيرفرايند، فاز تعيين منابع مورد نياز يعني کارگزاري محصول، فاز تعيين و پيشنهاد قيمت مورد نظر بر روي محصول تعيين شده در فاز قبل و جستجو براي کشف تامينکنندگان با اين قيمت و در نهايت فاز انتخاب تامينکننده بر اساس تحليل پيشنهادات و آنچه در شرکت تصميم گرفته شده است، اجرا ميشود.
زيرفرايند تدارکات با زيرفرايند منبعيابي همپوشاني دارد. بعد از اينکه نيازها و کالاها و خدمات در زيرفرايند قبلي بعد از جستجو و تحليل مشخص شد، شرکت بايد تصميم سريع بگيرد که از چه تامينکنندهاي منابع را خريداري کند. فاز بعدي ارائه سفارش خريد است که به تامينکننده منتخب، سفارش کالاي مورد نظر را ارسال ميدارد که پس از ارسال و تاييد سفارشها، پرداخت وجه بايستي انجام گيرد.
فرايند انجام مذاکره و معامله در مديريت حلقه تامين به روشهاي گوناگون قابل تعريف است و اين فرايند ميتواند براي محصولات و يا تامينکنندگان مختلف، متفاوت باشد. در زماني که يک توافق دوطرفه و پايدار بين شرکت و يک تامينکننده و گاهي چندين تامين کننده، صورت ميپذيرد، فرايند انجام شده، تشکيل يک گردش کار و فرايند مديريت زنجيره تامين را ميدهد. همانطور که در شکل نشان داده شده، اين زيرفرايند نيز داراي همپوشاني در چند فاز با زير فرايند قبل و بعد از خود است.
مديريت ارتباط با تامينکننده با ايجاد ارتباط، انجام ارزيابي و ارائه بازخورد به تامينکنندگان، چگونگي ارائه خدمات و نحوه بهبودشان را بررسي مي‌کند و به اين روش، علاوه بر انتخابها و سفارشهاي صحيحتر و بهينهتر در آينده، به تامينکنندگان نيز اطلاعاتي در مورد درک بهتر نياز شرکت و چگونگي ارائه مطلوبتر خدمات را بيان ميدارد.
حضور عاملهاي نرمافزاري هوشمند در فازهاي مختلف هر چهار زيرفرايند ، نه تنها فرايند انتخاب و تصميمگيري را به دليل بالابردن ميزان تحليلها و امکان بررسي موارد بيشتر بهبود ميدهد، بلکه تصميمگيران شرکت را از بعضي فرايندهاي وقتگير و تکراري فارغ ميکند. از جمله حضور عاملهاي نرمافزاري هوشمند در فازهاي مربوط به چهار زيرفرايند مذکور ميتوان از حضور عاملها در انتخاب بهترين گزينه در محصول از بين محصولات موجود در بازار، جستجو و کشف پايينترين قيمت بين عرضهکنندگان و بررسي مزاياي انجام معامله با هر کدام از تامينکنندگان در زيرفرايند منبعيابي و تدارکات، ارسال سريعتر و کم هزينهتر سفارشها بدون نياز به حضور فيزيکي مذاکرهکنندگان براي عقد قراردادها، بهينه ساختن فرايند پرداخت و در نهايت ايجاد ارتباطات سهلتر با تامينکنندگان، سفارشها بدون نياز به حضور فيزيکي مذاکرهکنندگان براي عقد قراردادها، بهينه ساختن فرايند پرداخت و در نهايت ايجاد ارتباطات سهلتر با تامينکنندگان نام برد.
نتيجهگيري
عاملها اجزاي کليدي سيستمهاي تجارت الکترونيک و سيستمهاي اطلاعاتي مبتني بر اينترنت هستند. اما هنوز نفوذ عاملهاي هوشمند در اين سيستمها عمومي نشده است، ولي انتظار ميرود که با تحقيقات گستردهاي که در اين مورد و کاربردهاي آن در تجارت الکترونيک و سيستمهاي اطلاعاتي در حال انجام است اين عاملها به‌طور کامل در شناسايي مشتريان، ارائه توصيههاي خريد، انجام مناقصات و حراجهاي الکترونيک به طور اتوماتيک و ساير فرايندهاي خريد و فروش تجارت الکترونيک، گسترش يابند. در اين مقاله سعي شد تا علاوه بر تعريف عاملهاي هوشمند، به کاربردهاي آنها در تجارت الکترونيک پرداخته شود. بدينگونه که با تمرکز بر جنبههاي مختلف تجارت الکترونيک b2c و b2b، از جمله خريد از فروشگاههاي اينترنتي، حراجهاي برخط و فرايندهاي b2b جايگاه عاملهاي نرمافزاري هوشمند را در هر مرحله از اين فرايندها مورد بحث قرار داديم.
 
منابع:
1) D.Taylor. “Agents that move for things that think.” IEEE Intelligent Systems، March/ April 2000، pp. 4-6.
2) P. Maes، R. Guttman and A. Moukas.”Agents That Buy and Sell.” Communications of the ACM، March 1999/ Vol. 42، No. 3، pp. 81- 91.
3) Guttman، R.، and Maes، P. Agent- mediated integrative negotiation for retail electronic commerce. In Proceedings of the Workshop on Agent- Mediated Electronic Trading AMET’ 98 ( Minneapolis، May 1998).
4 ) ح. احمدي ، تجارت الکترونيک ، مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران ، چاپ اول ، 1381
5) Blake،M. B.، “ Agent- Oriented Approaches to B2B Interoperability” The Knowledge Engineering Review، Vol. 16، No. 4 December 2001، Cambridge University Press
6) Dellarocas، C. and Klein، M.” Civil Agent Societies: Tools for Inventing Open Agent- Mediated Electronic Marketplaces” 24- 39 IJCAI- 99 Workshop on Agent Mediated Electronic Commerce، Lecture Notes in Computer Science Springer 2000، ISBN 3- 540- 67773- 9
7) Guttman، R.، Moukas، A.، and Maes، P. " Agent- mediated Electronic Commerce: A Survey". Knowledge Engineering Review Journal، June 1998.
8) Moukas، A.، Sierra، C.، Ygge، F. ( Eds.): Agent Mediated Electronic Commerce II، Towards Next- Generation Agent- Based Electronic Commerce Systems، IJCAI 1999 Workshop. Lecture Notes in Computer Science 1788 Springer 2000
9 ) Nichols، D. M. “Implicit rating and filtering". Proceedings of the fifth workshop on filtering and collaborative filtering ( pp. 31– 36). 1997
10)Sproule، Susan، and Archer، Norm ( 2000)، A Buyer Behavior Framework for the Development and Design of Software Agents in E- Commerce، Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy، Vol. 10، No. 5، 2000، pp396- 405.
11) Storey، V. C.، D. W. Straub، K. A. Stewart، and R. J. Welke، “ A Conceptual Investigation of the E- commerce Industry”، Communications of the ACM، ACM Press، Vol. 43، No. 7،117- 123 ( July 2000).
12) Lee، W. P.، Liu، C. H.، & Lu، C. C. Intelligent agent based systems or personalized recommendations in Internet commerce. Expert Systems with Applications، 22( 4)، 275– 284، 2002.
13) T. Sandholm and Q. Huai. Nomad: Mobile Agent System for an Internet-Based Auction House. IEEE Internet Computing، March-April 2000،pp.80-86.
14) Mulvenna، M. D.، Anand، S. S.، & Buchner، A. G. “ Personalization on the net using Web mining.”، Communications of the ACM، 43( 8)، 123– 125. 2000
15) A. Chavez، P. Maes. Kasbah: An Agent Marketplace for Buying and Selling Goods، Proceedings of the First International Conference on the Practical Application of Intelligent Agents and Multi-Agent Technology، London، UK، April 1996..

اين مطلب توسط آقاي حمزه آشتياني (مدير وبلاگ ترازنامه http://rashtiani2.blogfa.com) ارسال گرديده است.

 
نویسنده:
مترجم : دکتر فريبرز موسوي، دکتر محمد فتحيان، مژگان معماري
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
 A.C.D/ چالش هاي حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد