صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ طراحي و تبيين الگوي ارتباطات سازماني در فرايند كارآفريني سازماني (با تاكيد بر شركت هاي پخش سراسري ايران)
تعداد بازدید : 616
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

 فرايند كارآفريني سازماني در برگيرنده سه مرحله اصلي توليد ايده،اجراي ايده و بهره برداري و برداشت از ايده است. از طرفي با توجه به اين كه كارآفريني سازماني، فرايندي درون سازماني بوده، متاثر از عوامل دروني سازمان نظير حمايت و پشتيباني مديريت، مكانيزم هاي پاداش و تقويت، فرهنگ سازماني، ارتباطات سازماني و ساختار سازماني است، به نظر مي رسد بررسي نقش و اثر اين عوامل در فرايند آن مي تواند موجب بهبود، تسهيل و تسريع پيامدهاي مرتبط با اهداف كارآفريني در سازمان گردد.
بنابراين، ارايه الگويي براي تبيين نقش مولفه هاي ارتباطات سازماني، شامل سبك ارتباطات، كانال ارتباطات، مسير ارتباطات و محتواي ارتباطات، در فرايند كارآفريني سازماني در شركت هاي پخش سراسري (جامعه آماري تحقيق كه مشتمل بر 836 نفر بوده و از اين تعداد 191 نفر نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده اند) هدف اصلي مقاله حاضر بوده است. مدل مفهومي نيز با استفاده از روش تحقيق توصيفي- همبستگي و به كارگيري ابزارهاي مختلفي همچون پرسشنامه و مصاحبه و در قالب آزمون هاي آماري كاي دو، تحليل عاملي، كولموگروف-اسميرنوف، تحليل معادلات ساختاري و كرويت با رتلت مورد تاييد قرار گرفت.
مدل ارايه شده، مدلي است كه به ارتباطات سازماني در فرايند كارآفريني سازماني توجه كرده و بر همين اساس نيز در راستاي نتايج به دست آ مده بر مبناي مدل مفهومي، برخي از سازه ها تاييد شده اند

 
نویسنده: علي اكبر فرهنگي ، حسين صفرزاده
مترجم :
منبع : دوماهنامه دانشور رفتار – شماره 14 (ويژه مديريت 5) – دي 1384
تاریخ : دي 1384
مطالب مرتبط
 
  از "استيو جابز" ؛ كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر و رئيس کمپاني Apple بيشتر بدانيم
 P.P.T/ مفهوم خلاقيت
 A.A.B/ شيوه هاي اطلاع رساني به کارآفرينان در کشورهاي پيشرفته
 پايان نامه/ A Study of Entrepreneurship and its Effects on Small Entrepreneur Enterprises and Presenting a Model for Successful Management of Enterprises in Iran
 A.A.B/ آموزش و ترويج مهارت هاي دانش محور در بعضي از كشورهاي اروپايي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد