صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ جهاني شدن ابزاري در راستاي توسعه گردشگري در ايران
تعداد بازدید : 506
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 صنعت گردشگري در ايران عليرغم داشتن جاذبه هاي فراوان نقش بسيار ناچيزي در اقتصاد کشور ايفا مي کند. اين در حالي است که جهاني شدن از طريق مرززدايي، تسهيل در مقررات آمد و شد، و بهبود امر حمل و نقل و ارتباطات مي تواند در افزايش گردشگران بين المللي و تحول اين صنعت بسيار موثر باشد. تعداد گردشگر بين المللي دريافت شده در يک کشور علاوه بر آنکه تحت تاثير تحولات فناورانه جهاني و ويژگي هاي کيفي جامعه مبدا قرار داد، از خصوصيات جامعه ميزبان نيز تاثير مضاعفي مي پذيرد. نويسنده بر اين باور است که امنيت و تنش هاي سياسي حاکم در جامعه ميزبان، جاذبه هاي تاريخي فرهنگي و تضادهاي فرهنگي ميان جامعه ميزبان و مبدا از جمله عوامل تعيين کننده در عرصه گردشگري در عصر جهاني شدن محسوب مي شوند. البته هرگز نبايد از تاثيرات فناوري رايانه در عرصه سفر، هزينه هاي اقامتگاهي و حمل و نقل و ميزان تبليغات مربوط به گردشگري در جامعه ميزبان نيز در راستاي جذب گردشگر بين المللي غافل ماند.
هدف اصلي اين مقاله ارزيابي ميزان تاثير عوامل فوق الذکر بر تعداد گردشگر بين المللي وارده در کرمان مي باشد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش همبستگي و آزمون مجذور برخي امکان پذير گرديد. بر اساس يافته هاي اين مقاله، مقدار تبليغات اعمال شده در خصوص گردشگري، ميزان جاذبه هاي گردشگري و تضادهاي فرهنگي ميان جوامع مبدا و جامعه ميزبان رابطه مستقيم با انتخاب ايران به عنوان مقصد گردشگري در سطح معني داري 0.05 دارد. از سوي ديگر هزينه حمل و نقل، ميزان ناآرامي هاي سياسي نيز دو متغيري هستند که در سطح معني داري 0.05 رابطه منفي با انگيزه سفر به کشور ايران دارند. همچنين بر اساس آزمون مجذور برخي تقريبا اکثر فرضيات تحقيق در سطح معني داري 0.05 مورد تاييد هستند. مقاله همچنين سعي بر مروري بر ادبيات گردشگري و جهاني شدن و افزايش ميزان توان رقابتي ايران و ارايه مدلي در اين خصوص دارد

 
نویسنده: دكتر سيمين تولايي
مترجم :
منبع : فصلنامه تحقيقات جغرافيايي – شماره 82 – پاييز 1385
تاریخ : پاييز 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ نگرشي تحليلي بر مدل تكامل فضايي در برنامه ريزي توسعه گردشگري
 A.A.B/ راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان كوچك
 A.A.B/ شناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از سيستم GIS
 A.A.B/ نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوب هاي نظريه اي)
 A.A.B/ تأثير تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري در بين گردشگران خارجي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد