صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ دولت و نقش آن در اقتصاد شهري ايران مطالعه موردي: استان ايلام
تعداد بازدید : 605
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


اين مقاله ضمن برقراري يك رويارويي علمي ميان دو نظريه "سرمايه داري بهره بري" و "دولت و شهرنشيني" با ارايه مستنداتي از مورد پژوهي شهرهاي ايلام، نشان مي دهد كه اقتصاد شهري در اين منطقه از منابع موجود در حوزه هاي روستايي آن چنان كه در نظريه "سرمايه داري بهره بري" بيان شده تغذيه نكرده است؛ بلكه دولت طي چهار دهه اخير از طريق گسترش تشكيلات ديوان سالاري و اشتغال سازي گسترده در بخش دولتي، اشاعه پديده مستمري بگيري و تزريق منابع اعتباري منبعث از اقتصاد نفتي، نقش برجسته اي در سازماندهي و تامين اقتصاد شهري ايفا كرده است. اين مقاله ضمن ايجاد نوعي ترديد در تعميم زماني و مكاني نظريه سرمايه داري بهره بري، با ارايه مستنداتي، كاربرد پذيري نظريه دولت و شهرنشيني در تحليل الگوي رشد اقتصاد شهري و تبيين روندهاي شهرنشيني را در استان ايلام اثبات مي كند.

 
نویسنده: اسماعيل علي اكبري
مترجم :
منبع : فصلنامه تحقيقات جغرافيايي – شماره 71 – زمستان 1382
تاریخ : زمستان 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ كاربرد مدل مرتبه – اندازه در ارزيابي و تعادل بخشي نظام شبكه شهري در ايران
 A.A.B/ تحليلي از ويژگي ها و عملكرد بخش مسكن در شهر اصفهان
 A.A.B/ جايگاه حكمروايي خوب برنامه ريزي شهري طرح متروي تهران
 A.A.B/ تحليل درباره لزوم به كارگيري پردازش تصاوير آن- لاين در طرح هاي برنامه ريزي شهري كلانشهر تهران
 A.A.B/ توسعه كالبدي تهران در فرايند مدرنسيم، پست مدرنيسم و جهاني شدن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد