صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ پارادايم بهبود مديريت شهري (با تكيه بر شهر مشهد)
تعداد بازدید : 725
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


هدف مقاله عبارت است از تجزيه و تحليل وظيفه، نقش و چالش هاي سازمان شهرداري، عمده ترين نهاد اجرايي مديريت شهري پس از تشکيل شوراهاي اسلامي در پاسخگويي به شهروندان و ارايه محورهاي جديد براي بازساخت شهرداري در شرايط جديد حاکميت مردم در قالب نظام جديد مديريت شهري و تعامل چهار عامل: شهروندان (افراد و نهادهاي غير دولتي)، شوراي اسلامي شهر، شهرداري و حکومت اعم از قوه مقننه، اجراييه، قضاييه و، زير مجموعه هاي مربوط. روش مطالعه نيز مقايسه نظري الگوي جديد مديريت شهري در شرايط متحول محيطي و ناپايدار، با ساختار سنتي و غيرپوياي شهرداري است که در نهايت منجربه طرح مدل دوگانه ساختار بوروکراتيک براي فعاليت هاي دايمي و روزمره، و ساختار ماتريسي پروژه اي موقت براي فعاليت هاي ميان مدت، موقت، و ناپايدار شده است.

 
نویسنده: محمدرحيم رهنما
مترجم :
منبع : فصلنامه تحقيقات جغرافيايي – شماره 61 – تابستان 1380
تاریخ : تابستان 1380
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ كاربرد مدل مرتبه – اندازه در ارزيابي و تعادل بخشي نظام شبكه شهري در ايران
 A.A.B/ تحليلي از ويژگي ها و عملكرد بخش مسكن در شهر اصفهان
 A.A.B/ جايگاه حكمروايي خوب برنامه ريزي شهري طرح متروي تهران
 A.A.B/ تحليل درباره لزوم به كارگيري پردازش تصاوير آن- لاين در طرح هاي برنامه ريزي شهري كلانشهر تهران
 A.A.B/ توسعه كالبدي تهران در فرايند مدرنسيم، پست مدرنيسم و جهاني شدن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد