صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ گسترش حومه اي شهرها
تعداد بازدید : 823
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


حومه نشيني و گسترش حومه اي شهرها، بنيادي ترين بخش شهرها در سده بيستم است. گسترش حومه اي، تا اندازه اي ناشي از فرايند کانوني نبودن (عدم تمرکز) است که با پيدايش خودرو در پايان دهه 1880 آغاز شده است؛ هر چند الگوي گسترش در مراحل گوناگون گسترش شهرها، در پي عاملهاي گوناگون، شکلهاي گوناگون به خود گرفته است. 

ريخت و ساختار شهرها، ناشي از عاملهاي بي شمار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و جمعيتي است. هيرش در سال 1973، در مقاله خود با نام «عصر ما در شهرهاي چند هسته اي» مي نويسد: «تغييرهايي در الگوي گسترش حومه اي پديد آمده است که دستاورد آن، ما در شهرهاي چند هسته اي خواهد بود.» هم اکنون پس از گذشت بيش از 20 سال، اين الگو، در بسياري از بخشهاي ما در شهر ديده مي شود.

نخستين بخش اين مقاله، پديده حومه نشيني و الگوهاي کانوني نبودن (عدم تمرکز) را بررسي مي کند. ديدگاههايي واکاوي خواهند شد که گمان مي شود پيش بيني کننده درخوري براي ريخت گسترش شهرها بوده اند. در بخش آينده، عاملهايي بررسي مي شوند که پيدايش الگوهاي نوين گسترش شهرها را به دنبال داشته اند و نظريه هاي پيش بيني کننده ريختهاي نوين الگوهاي حومه نشيني، مورد بحث قرار خواهند گرفت

 
نویسنده: فرانك سيف الديني
مترجم :
منبع : فصلنامه تحقيقات جغرافيايي – شماره 58 و 59 – پاييز و زمستان 1379
تاریخ : پاييز و زمستان 1379
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ كاربرد مدل مرتبه – اندازه در ارزيابي و تعادل بخشي نظام شبكه شهري در ايران
 A.A.B/ تحليلي از ويژگي ها و عملكرد بخش مسكن در شهر اصفهان
 A.A.B/ جايگاه حكمروايي خوب برنامه ريزي شهري طرح متروي تهران
 A.A.B/ تحليل درباره لزوم به كارگيري پردازش تصاوير آن- لاين در طرح هاي برنامه ريزي شهري كلانشهر تهران
 A.A.B/ توسعه كالبدي تهران در فرايند مدرنسيم، پست مدرنيسم و جهاني شدن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد