مقاله ها
نویسنده : قاسم محسنی دمنه
بازدید : 163

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ توسط راس (1976) پیشنهاد شد كه مفروضات كمتری دارد و به جای یك عامل، چندین عامل ریسك را در قیمت گذاری دارایی موثر می داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یك روش دو مرحله ای كه به روش «فاما - مكبث» معروف است ارایه شده است. عوامل موثر بر قیمت داراییها، می توانند متغیرهای كلان اقتصادی باشند و یا از طریق تكنیك های آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل، بار عوامل و پاداشهای ریسك با استفاده از دو روش مذكور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یك نمونه از داده های واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *