مقاله ها
نویسنده : اسماعیل ابونوری ، مانی موتمنی
بازدید : 139

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
بازخورد نوسانات با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385-1371 مورد آزمون قرار گرفته است. طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش بینی، تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیكه نوسانات بازدهی پیش بینی نشده، موجب كاهش بازده سهام می شود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچ نمایی در میانگین استفاده شده است. نتایج آزمون حاكی از آن است كه رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد؛ در حالیكه بین نوسانات بازدهی پیش بینی نشده و بازده بازار رابطه منفی معنادار وجود داشته است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *