مقاله ها
نویسنده : مصطفی عمادزاده ، روح الله شهنازی
بازدید : 441

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
اقتصاد دانش محور اقتصادی است كه به شكل مستقیم بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریكا شد؛ اما تحولات دهه نود این واژه را تجدید و احیا نمود.
در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبكه های دانش، شاخصای اندازه گیری اقتصاد دانش محور، برنامه ها و تجارب برخی كشورهای موفق در زمینه اقتصاد دانش محور بررسی شده و راهكارهای قابل استفاده از این تجارب برای ایران ارایه شده است. در ادامه، وضعیت شاخص اقتصاد دانش محور در سه دسته از كشورهای منتخب (شامل كشورهای منتخب توسعه یافته، كشورهای منتخب در حال توسعه و تازه توسعه یافته و كشورهای منتخب همسایه ایران) بررسی و با وضعیت ایران مقایسه شده است.
نتیجه نشان می دهد چالش های ایران در زمینه اقتصاد دانش محور دو نوع است؛ نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق برخی شاخصهای اقتصاد دانش محور مانند كیفیت قوانین و مقررات، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، كیفیت نظم و ترتیب و سرانه پرداخت و دریافت حق امتیاز و حق اختراع در ایران بوده و نوع دوم نیز با ناهماهنگی و عدم توازن این شاخصها ارتباط دارد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *