مقاله ها
نویسنده : آمنه خوش بخت ، محمد اخباری
بازدید : 215

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای قیمت مصرف كننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و توابع واكنش تكانه ای و تجزیه واریانس چولسكی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد كه انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف كننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتا بیشتر كالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف كننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرف كننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردارت می باشد. این موضوع حاوی نكته مهمی برای سیاستگذار پولی است. به طوری كه اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم می آورد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *