مقاله ها
نویسنده : مهدی تقوی ، آزادمهر كهرام ، پروانه سلاطین
بازدید : 262

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


«رابطه مبادله» یكی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد كلان محسوب می شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشا مهم تغییر قیمتهای نسبی در یك اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می باشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای VECM ، ARDL توابع واكنش به ضربه الگوی VAR به بررسی اثرات بلندمدت و كوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، بر نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره 1383-1338 می پردازد.
نتایج این پژوهش نشان می دهد كه: با وجود تاثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوك های رابطه مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خود نرخ ارز می باشد؛ نتیجه دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلا اثرات بهبود این رابطه در كاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در كاهش رشد اقتصادی است كه از اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی - تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی ناشی شده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *