مقاله ها
نویسنده : عباس سلیمیان ، فاضله خادم
بازدید : 154

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


در این مطالعه بهره وری عوامل تولید با دو روش شاخص و تابع تولید، برای شركت ایران خودرو به عنوان نماینده ای از صنعت خودرو، محاسبه می گردد. در روش شاخص،‌ بهره وری جزیی عوامل تولید؛ یعنی نیروی كار، سرمایه و مواد اولیه به صورت نسبت تولید به نهاده مورد نظر محاسبه می گردد و در روش تولید، ابتدا تابع تولید شركت ایران خودرو تخمین زده می شود و با بهره گیری از كشش عوامل تولید - كه از تخمین تابع تولید بدست آمده - بهره وری نهایی بدست می آید. سپس با استفاده از یك الگوی اقتصاد سنجی تاثیر واردات خودرو بر بهره وری، مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی آمار و اطلاعات مربوط به شركت ایران خودرو حاكی از آن است كه در طول سالهای مورد بررسی (79-1355)، بهره وری جزیی عوامل تولید در شركت ایران خودرو روند منظمی نداشته است. همچنین با مقایسه بهره وری نهایی و متوسط به این نتیجه مهم می رسیم كه شركت ایران خودرو از لحاظ نیروی كار، سرمایه و مواد اولیه در منطقه اقتصادی تولید قرار دارد. بنابراین نتایج حاصل از اندازه گیری واردات خودرو بر بهره وری در شركت ایران خودرو نشان می دهد كه واردات خودرو تاثیر منفی بر بهره وری دارد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *