مقاله ها
نویسنده : علی حسین صمدی ، رضیه تابنده
بازدید : 114

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
در این مقاله، رابطه بلندمدت و كوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری كسری تجاری و همچنین رابطه بلندمدت و كوتاه مدت بین درآمدها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری كسری بودجه و در نهایت رابطه بلندمدت و كوتاه مدت بین كسری بودجه و كسری تجاری، با استفاده از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است كه دولت برای فائق آمدن بر كسری مالی و تجاری در كوتاه مدت باید اقدام به كاهش كسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملكردی كاهش مالیات ها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است كه این اقدامات سبب كاهش كسری تجاری نیز خواهد شد


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *