مقاله ها
نویسنده : علی محمدی ، سمیه محمدحسینی زاده
بازدید : 142

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


در این مقاله از یك رویكرد تلفیقی كمی و كیفی برای رتبه بندی نمایندگی های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یك مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر زوج از نمایندگی ها بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی ها حل می گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل های تحلیل پوششی داده ها، ماتریس مقایسات زوجی تشكیل و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل یك سطحی، رتبه بندی كامل انجام می شود. ماتریس مقایسات زوجی بر مبنای حل مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر جفت از نمایندگی ها قرار دارد كه این روش، یك روش كمی است، اما رتبه بندی نهایی با استفاده از یك رویكرد كیفی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد كه در دوره زمانی تحت مطالعه، نمایندگی 929، بالاترین رتبه و نمایندگی 947 در سال 82 و نمایندگی 786 پایین ترین رتبه در سال 83 را در بین 23 نمایندگی تحت ارزیابی داشته اند. مزیت الگوی پیشنهادی، رتبه بندی كامل نمایندگی های تحت مطالعه است؛‌ چرا كه در روش تحلیلی پوششی داده ها ممكن است بیش از یك نمایندگی نمره كارآیی یك را كسب كند كه در این صورت رتبه بندی آنها مشكل خواهد بود، بنابراین استفاده از چنین رویكرد تلفیقی به منظور حل این مشكل است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *