مقاله ها
نویسنده : پیام حنفی زاده ، سید علیرضا غفوری راینی
بازدید : 139

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


یك شركت سرمایه گذار، نهادی است كه وظیفه اصلی ارایه مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری وجوه سرمایه گذاری شده سهامداران را بر عهده دارد. شركت های سرمایه گذاری، واسطه های مالی هستند كه به عامه مردم سهام می فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار، سرمایه گذاری می كنند. با توجه به افزایش رقابت در محیط سازمان ها، امروزه بكارگیری فناوری اطلاعات به عنون یك ابزار رقابتی شناخته می شود. در این راستا تدوین برنامه ریزی استراتژیك سیستم های اطلاعاتی به منظور تحقق اهداف شركت های سرمایه گذار، ضروری است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش ارزیابی متوازن و متدولوژی عوامل كلیدی موفقیت، به عنوان یكی از متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیك سیستم های اطلاعاتی، به شناسایی و تعیین فرایندهای استراتژیك شركت های سرمایه گذار و همچنین عوامل كلیدی موفقیت این شركت ها پرداخته شده است. بررسی ماهیت متفاوت این شركت های سرمایه گذاری با دیگر شركت های تجاری از جمله انگیزه های دیگر این تحقیق است. ارایه مدلی برای تعیین عوامل كلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیك سیستم های اطلاعاتی در شركت های سرمایه گذار ایرانی با توجه به استراتژی های رهبری قیمت تمام شده، تمایز و تمركز از دستاوردهای اصلی این تحقیق می باشد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *