مقاله ها
نویسنده : محمود ختایی ، سمیه شاه حسینی ، سید حامد مولانا
بازدید : 128

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
در این مقاله تاثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یك الگوی ساده همزمان اقتصاد كلان و كاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد كه چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی دولت اتخاذ نگردد، افزایش درآمدهای نفتی در كوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی، كاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش واردات حقیقی می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی می توان گفت كه نرخ ارز اسمی در هر دو دوره كوتاه مدت و بلند مدت، با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا كاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی می كند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز می گردد. همچنین در دوره كوتاه مدت، با كاهش (افزایش)‌ نرخ ارز اسمی، شاهد كاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود. اما از آنجا كه با بروز شوك نفتی، سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، درصد كاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد كاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (كمتر) است. اما در دوره بلندمدت با افزایش درآمدهای نفتی نرخ ارز حقیقی كاهش یافته و به سطحی پایین تر از سطح تعادلی اولیه قبل از افزایش درآمدهای نفتی می رسد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *