مقاله ها
نویسنده : فرشاد هیبتی ، افسانه توانگر
بازدید : 122

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیش بینی رفتار سود باقیمانده با پیش بینی نشده، اغلب از یك نسبت در طبقه بندی شركت ها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبت P/B و یا P/E آنها استفاده كرده اند و در ایران نیز ارزشیابی ها و قیمت گذاری های سهام بر پایه نسبت های P/E و گاها P/B بطور مجزا صورت گرفته است. لذا تلاش شده است با گروه بندی شركت ها با استفاده توامان از نسبت های P/E و P/B بتوان رفتار سود باقیمانده را پیش بینی نمود. بنابراین فرضیات زیر مطرح گردیده است: در شركت های رو به افول،‌ انتظار كاهش در سود باقیمانده وجود دارد و در شركت های چرخشی، شركت های به رشد رسیده و نیز شركت های در حال رشد، انتظار می رود كه سود باقیمانده افزایش یابد. همچنین در شركت های رقابتی، انتظار عدم تغییر در سود باقیمانده وجود دارد. با بررسی رابطه بین بازدهی سهام شركت ها با بازده بازار در فاصله سال های 1379 تا 1384، نرخ هزینه سرمایه شركت هایی كه رابطه معنادار با بازده بازار داشتند، با استفاده از مدل CAPM محاسبه و بر اساس آن سود باقیمانده شركت ها استخراج گردید. سپس به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرها، با انجام آزمون های ناپارامتریك، رفتار سود باقیمانده و چگونگی تغییرات آن در دوره پنج ساله پس از سال پایه در گروه های شركت ها و نیز ارتباط نسبت های P/E و P/B با متغیرها مورد پژوهش قرار گرفت و مشاهده شد كه ارتباط پس از گروه بندی مشخص تر و قوی تر می شود. همچنین گروه بندی شركت ها با استفاده توامان از هر دو نسبت، زمینه بررسی بیشتر رفتار سود باقیمانده شركت ها را در گروه ها (كه از نظر رشد و موقعیت اقتصادی وضعیت مشابهی دارند)، فراهم نموده و می تواند یاریگر پژوهش های آتی باشد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *