مقاله ها
نویسنده : سید حسین میرجلیلی
بازدید : 119

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
تاریج گنج شایگان تجربه بشری است و مكتب تاریخی یكی از مكتب های دگراندیش اقتصادی است كه با انتقاد از آموزه های مكتب كلاسیك، تاریخ و بررسی عینی را وسیله تجدید بنای تمام دانش اقتصاد قرار داد. مهمترین نقدهای مكتب تاریخی به مكتب كلاسیك عبارتست از: جهان روایی، روانشناسی ناقص مبتنی بر خودخواهی و افراط در روش قیاسی. روش تاریخی از یك سو در جدال با روش مكتب اتریشی قرار دارد و از سوی دیگر زمینه ساز ظهور مكتب نهادی در آمریكا بوده است. مهمترین آموزه های مكتب تاریخی عبارتست از: كاربرد روش تاریخی در تحلیل پدیده های اقتصادی، استفاده از روش استقرایی، بكارگیری آمار اقتصادی، منحصر به فرد بودن اقتصاد هر كشور و بنابراین ضرورت الگوی بومی توسعه، اجتناب از الگوهای انتزاعی در تحلیل اقتصادی، لزوم یافتن تعامل پدیده های اقتصادی با عوامل غیراقتصادی و تلاش برای درك تطور تاریخی اقتصادها. در این مقاله با استفاده از آموزه های مكتب تاریخی نشان داده شده است كه اتخاذ روش تاریخی، امكان تجزیه و تحلیل عقب ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، شناخت ساختار تطوری اقتصاد ایران و تهیه الگوی بومی توسعه اقتصادی ایران را فراهم می كند.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *