مقاله ها
نویسنده : احمد یعقوب نژاد
بازدید : 147

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه كارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. سود حسابداری یكی از اقلام مهم صورتهای مالی است كه از طرف بسیاری از افراد ذینفع به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است تا از چند مدل مختلف به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری استفاده شود و نتایج حاصل از این ارتباط با مدل جریانات وجوه نقد كه به مطالعه ارتباط بین بازده سهام و جریانات وجوه نقد می پردازد مقایسه گردد. بر خلاف سایر مطالعات، سعی شده است كه توان توضیحی هر یك از مدلها در یك دوره بلند مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است كه كدام یك از متغیرهای سود و جریانات وجوه نقد توانایی بیشتری را در تبیین بازده بلند مدت دارا است و كدام مدل جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی اساسی و بازده سهام مناسب تر است؟ نتایج نشان می دهد كه در تمامی مدل ها، ضریب تعیین با طولانی ترشدن دوره زمانی افزایش یافته است؛ اما تفاوت معناداری در ضریب تعیین به دست آمده از مدل های مختلف مشاهده نگردید. سود حسابداری تنها متغیری است كه در تمامی سطوح و مدل ها، همبستگی معنی داری با بازده دارد، نتایج حاصل از مطالعه بیانگر این مطلب است كه بین بازده سهام و وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در یك دوره بلند مدت ارتباط معنا داری وجود دارد، اما توان توضیحی مدل های سود در تبیین بازده بلند مدت نسبت به مدل وجه نقد بیشتر است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *