صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي كارايي صنعت گردشگري با استفاده از روش هاي ناپارامتري ( ايران و كشورهاي منطقه)
تعداد بازدید : 529
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


مفهوم كارايي در ادبيات اقتصادي بيشترين ستانده با ميزان معيني از نهاده و برعكس است. امروزه به منظور اندازه گيري درجه كارايي از دو دسته روش بهره گيري مي شود كه عبارتند از: 1. روشهاي پارامتري 2. روشهاي ناپارامتري. در اين مقاله با توجه به روشهاي ناپارامتري -كه بر پايه روشهاي برنامه ريزي رياضي استوار است- به ارزيابي كارايي صنعت گردشگري ايران، در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه پرداخته شده است. شايان ذكر است كه مزيت عمده روش تحليل پوششي داده ها نسبت به ساير روشهاي موجود براي اندازه گيري كارايي، اين است كه مي توان به وسيله آن كارايي واحدهايي را كه داراي چند ورودي و چند خروجي(غير قابل تبديل به هم) مي باشند، ارزيابي نمود.
در مقاله حاضر با توجه به ورودي ها و خروجي هاي صنعت گردشگري در هر يك از كشورهاي منطقه در سال 1382 به ارزيابي كارايي آنها با دو فرض بازدهي نسبت به مقياس ثابت و بازدهي نسبت به مقياس متغير پرداخته شده است و در پي آن، اين مطالعه، براي اين پرسش كه در صورت تخصيص ناكاراي منابع موجود، چه راهكاري وجود دارد كه منابع آتي اين بخش به صورت ناكارا تخصيص نيابد، پاسخي ارايه داده است.
نتايج نشان مي دهد كه با توجه به روش نخست، صنعت گردشگري در كشورهاي بحرين، تركيه و سوريه از بيشترين كارايي برخوردار بوده و متوسط كارايي تحت اين فرض 74 درصد است؛ بنابراين عملا صنعت گردشگري در كشورهاي مورد بررسي، 26 درصد زير ظرفيت عمل مي كنند. با در نظر داشتن روش دوم، صنعت گردشگري در كشورهاي امارات متحده عربي و آذربايجان نيز به جمع كشورهاي كارا مي پيوندند كه متوسط كارايي تحت اين فرض3/83 درصد مي گردد. در اين حالت ظرفيت بدون استفاده در صنعت گردشگري كشورهاي مورد بررسي، 7/17 درصد خواهد بود. در نهايت با توجه به الگو بودن كشور تركيه بر اساس يافته هاي اين تحقيق، مي توان گفت كه كشورهاي ناكارا به منظور افزايش كارايي مي بايست صنعت گردشگري تركيه را الگوي خود قرار دهند.

 
نویسنده: محمدحسين پوركاظمي ، جواد رضايي
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي – شماره 22 – پاييز 1385
تاریخ : پاييز 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ نگرشي تحليلي بر مدل تكامل فضايي در برنامه ريزي توسعه گردشگري
 A.A.B/ راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي با استفاده از مدل SWOT: دهستان لواسان كوچك
 A.A.B/ شناخت الگوي فضاي توريستي شهر اصفهان با استفاده از سيستم GIS
 A.A.B/ نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوب هاي نظريه اي)
 A.A.B/ تأثير تجربه سفر بر وجهه استنباط شده از ايران به عنوان يك مقصد گردشگري در بين گردشگران خارجي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد