مقاله ها
نویسنده : لیلا آقایی ، بهرام اردبیلی اصل
بازدید : 398
خلاصه خشكسالی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است هدف از این مقاله بررسی خشكسالی هواشناسی و توزیع شدت خشكی در سطح استان آذربایجانشرقی می باشد.نواقص آماری بوسیله روش منحنی جرم مضاعف تكمیل شده، سپس روش هربست برای آمار بارندگی 30 ساله 14 ایستگاه های بارانسنجی در استان آذربایجانشرقی بكار گرفته و نقشه های هم شدت نسبی خشكی برای دوره های بازگشت 10 ،25 ،50 و 75 ساله ترسیم شده است. برطبق این نقشه ها خشكسالی در سطح استان آذربایجانشرقی از نظر شدت همگن نبوده و از شمال به جنوب رو به افزایش است. كمترین شدت خشكی در ایستگاه قرمزی گل و بیشترین شدت خشكی در ایستگاههای سعیدآباد، ملكان و مرند اتفاق می افتد.

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *