صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه هاي انگيزش شرکت در فعاليت هاي بدني و تکليف گرايي و خودگرايي در ورزش در نوجوانان
تعداد بازدید : 711
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
هدف از انجام اين پژوهش، تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه هاي انگيزش شرکت در فعاليت هاي بدني و تکليف گرايي و خودگرايي در ورزش در دانش آموزان مقاطع راهنمايي و متوسطه شهر تهران بوده است. 640 نفر (400 پسر و 240 دختر) در مرحله اول، 540 نفر (370 پسر و 170 دختر) در مرحله دوم و 180 نفر (95 پسر و 85 دختر) در مرحله سوم به صورت تصادفي خوشه اي نمونه گيري شدند. ابزارهاي پژوهش را پرسشنامه هاي انگيزش شرکت در فعاليت هاي بدني و تکليف گرايي و خودگرايي در ورزش تشکيل مي دادند. براي تعيين اعتبار عاملي اکتشافي، از روش تحليل عاملي مولفه هاي اصلي، براي تعيين اعتبار عاملي تاييدي، از الگوي معادلات ساختاري و براي تعيين ثبات دروني و پايايي آزمون- آزمون مجدد، از روش هاي آلفاي کرانباخ و رابطه همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان دادند که پرسشنامه انگيزش شرکت با تعيين هفت عامل انگيزشي داراي اعتبار سازه عاملي به نسبت قابل قبولي است. همچنين ثبات دروني و پايايي زماني کل پرسشنامه قابل پذيرش است. در مورد پرسشنامه تکليف گرايي و خودگرايي در ورزش نيز نتايج نشان دادند که اعتبار سازه، ثبات دروني و پايايي زماني اين پرسش نامه و عوامل آن مورد تاييد است. نتيجه اينکه، استفاده از نسخه فارسي پرسشنامه هاي انگيزش شرکت و تکليف گرايي و خودگرايي در ورزش، در محيط هاي آموزشي ورزشي براي شناخت عوامل انگيزشي و هدف گرايي دانش آموزان، مي تواند مورد استفاده معلمان و مربيان آموزشي قرار گيرد تا با اطلاعات آن بتوانند برنامه هاي آموزشي را بر حسب نياز آموزنده ها تدوين کنند.

 
نویسنده: محسن شفيع زاده
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي – شماره 14 – بهار 1386
تاریخ : بهار 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد