مقاله ها
نویسنده : محمدرضا كردی، فرشاد تجاری
بازدید : 422

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
هدف از این پژوهش حاضر، نگرش سنجی از فدراسیون ورزش بانوان مسلمان از یك سو و سومین دوره بازی های بانوان كشورهای اسلامی از سوی دیگر بوده است. پژوهش از نوع توصیفی و ابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه محقق ساخته بود. نمونه آماری شامل 431 نفر از اعضای هیات علمی دانشكده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، مدیران ارشد اجرایی، ورزشكاران، مربیان و داوران شركت كننده در سومین دوره بازی ها بود. نتایج پژوهش نشان دهنده نحوه نگرش جامعه آماری به موضوع مورد مطالعه می باشد و مقایسه هایی هم كه بر حسب نیاز صورت گرفته، همگی هدف توصیفی داشته و عمدتا یافتن نقاط اشتراك یا افتراق نظریات افراد مختلف درگیر در ورزش بانوان مسلمان و یا سومین دوره بازی ها مورد نظر بوده است تا كمیت و كیفیت موضوع تحت بررسی از دیدگاه های متفاوت شناسایی و ارزیابی شده باشد. به طور كلی نتایج پژوهش نشان می دهد كه كیفیت كلی محل برگزاری مسابقات، محل اسكان، مدیریت و نظم اداره و سطح داوری مسابقات سومین دوره بازی ها از نظر ورزشكارن، مربیان و داوران شركت كننده در مسابقات مناسب بود و 69.7 درصد ورزشكاران تمایل مجدد به شركت در بازی ها دارند. 65 درصد اعضای هیات علمی و مدیران معتقدند كه هزینه های زاید و زیادی برای برگزاری مسابقات صرف شده است. مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیات علمی معتقد هستند پژوهش و مطالعه برای طراحی لباس، جهت شركت در بسیاری از رشته های ورزشی كه امكان شركت بانوان با رعایت شئونات اسلامی وجود دارد، می تواند كمك زیادی در جهت بهبود رفع محدودیت شركت بانوان در فعالیت های ورزشی برون مرزی و جهانی باشد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود