صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ توانمندسازي زنان، لا‌زمه مديريت در عرصه هاي مختلف
تعداد بازدید : 892
 
 

  گفت و گو با مشاور رييس جمهوري در امور زنان و خانواده

مورد تأكيد قرار گرفت:

 

 
  اشاره: در سال 1357 تنها 11/0 درصد از كل شاغلا‌ن در عر صه‌هاي مديريتي، قانونگذاري و كاركنان عالي‌رتبه به زنان اختصاص داشت كه اين رقم در سال 1385 (بر اساس آمار مركز آمار ايران) به 36/3 درصد رسيد. دكتر زهره طبيب‌زاده مشاور رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده در گفت و گو با هفته‌نامه «برنامه»، ضمن بيان آمار ياد شده معتقد است، حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي مياني  و به ويژه مشاغل خاص مربوط به زنان ضروري بوده و اين امر پس از انقلا‌ب تا حدودي محقق شده است. مشروح گفت و گو با وي را مي‌خوانيد.

            حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي چه جايگاهي در تفكر مديران ارشد كشور دارد؟

تفكر مديران ارشد كشور در باب حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي بايد در راستاي چارچوب ترسيم شده از سوي اسلا‌م و اسناد قانوني انقلا‌ب اسلا‌مي‌باشد به نسبتي كه آنان به اين دو نزديك‌تر باشند براي حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي تعريف مبتني بر اسلا‌م را خواهند داشت. حضور زنان متخصص در هيأت دولت و كميسيون‌هاي تابع و وجود مشاور امور بانوان در سطوح مديركل و رييس اداره و غيره در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و استانداري‌هاي سراسر كشور حضور زنان متعهد در مجلس، كميسيون‌هاي تابع و قوه قضاييه نشان‌ دهنده اهميت دادن به حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي نظام جمهوري اسلا‌مي‌ايران است، زيرا نيمي از آحاد جامعه را زنان تشكيل مي‌دهند و بايد همواره  توجه مديران ارشد به مشكلا‌ت و نيازهاي آنان جلب شود.

زنان با تكيه بر شايستگي‌هاي خود و با رعايت اولويت تحكيم خانواده و تربيت نسل صالح به خصوص در مراكزي كه مربوط به آنان و در عرصه‌هاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه مسايل زنان، است بايد حضور مشخص و تعيين‌كننده داشته باشند.

آيا   آماري در خصوص نحوه و ميزان حضور زنان در عرصه‌هاي مديريتي در اختيارداريد آمارها حاكي از چه شواهدي است؟ به منظور حضور مؤثرتر زنان چه راهكارهايي را پيشنهاد مي‌دهيد و تا كنون چه اقدام‌هايي در اين زمينه انجام شده است؟

در سال 1357 فقط 11/0درصد از كل شاغلا‌ن در عرصه‌هاي مديريتي، قانونگذاري و كاركنان عالي‌رتبه به زنان اختصاص داشت اما در سال 1385 براساس آمار مركز آمار ايران 36/3درصد از كل زنان شاغل در گروه عمده شغلي مديران، قانونگذاران و كاركنان عالي‌رتبه قرار گرفتند و بررسي آمار مزبور در دوره زماني سه دهه پس از انقلا‌ب اسلا‌مي‌نشان دهنده بهبود قابل توجه وضعيت زنان كشور در اين باب است و به نظر ما، با استمرار اجراي سياست‌هاي پيش بيني شده در اسناد فرابخشي، ارتقاي وضعيت زنان در كشور، اين سير روبه صعود ادامه خواهد يافت . چنانچه زنان بخواهند در عرصه‌هاي مديريتي عام كه تصدي آن از ديدگاه اسلا‌م با وظايف اصلي آنان در نظام خانواده در تعارض نبوده و با توانايي‌هاي زن هماهنگ  باشد و در عرصه‌هاي مديريتي خاص مسايل زنان كه به ضرورت ‌بايد خود آنان متكفل آن باشند، حضور يابند، بايد آموزش‌هاي لا‌زم را در اين عرصه فراگيرند و چنانچه ويژگي‌هاي شخصيتي آنان هم براي مديريت مناسب باشد بايد ميدان عمل براي ايشان از طرف مديران ارشد نظام باز باشد. به نظر من افزايش حضور زنان در تحصيلا‌ت دانشگاهي و تكميلي بخش آموزشي  اين امر را محقق كرده است.

به نظر شما دلا‌يل اساسي محدوديت فرصت‌ها و مشاغل مديريتي براي زنان چيست؟

بنا به آمار سه دهه پس از انقلا‌ب هيچگونه محدوديت قانوني يا اجتماعي براي تصدي مشاغل مديريتي براي زنان وجود نداشته است اما تمايل خود بانوان فرهيخته از مؤلفه‌هاي اصلي بوده؛ مسؤوليت مهم و اثرگذار آنها در تحكيم خانواده و تربيت نسل آينده اكثريت بانوان واجد شرايط را از پذيرفتن مشاغل تمام وقت مديريتي بخصوص در مديريت‌هاي كلا‌ن باز مي‌دارد و آنان ترجيح مي‌دهند كه فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و پزشكي و... را دنبال كنند تا هم به ضرورت‌ها پاسخ داده باشند و هم تزاحمي براي مسؤوليت‌هاي آنان در خانواده ايجاد نشود.

راهكارهاي شما براي توانمندسازي زنان به منظور حضور در عرصه‌هاي مديريت كلا‌ن كشور چيست؟ و نحوه تعامل شما با مراكز و دفترهاي مشابه در ساير وزارتخانه‌ها و نهادها چگونه است؟

بنده شخصاً با حضور زنان در عرصه مديريت كلا‌ن كشور كه به طور طبع همراه با فعاليت تمام وقت آنان در خارج از محيط خانواده است موافق نيستم و به هيچ وجه بر آن تأكيد ندارم اما حضور آنان را در عرصه مديريت‌هاي مياني به خصوص در مشاغل خاص مربوط به زنان ضروري مي‌دانم و به اعتقاد من پس از انقلا‌ب اين حد حضور تا حدودي محقق شده است. از اين رو، بايد، از هر نوع فشار اعم از فشارهاي توسعه‌اي آژانس‌هاي بين‌المللي و متعلقان داخلي آنها و سهميه‌بندي جنسيتي و مانند آن پرهيز كرد تا با توجه به تبيين نقش زن از ديدگاه مديريتي در اسلا‌م، زنان بتوانند نقش واقعي خود را در اعتلا‌ي نظام اسلا‌مي‌پيدا كنند و از آنجا كه مركز ما عملكرد ستادي دارد، ملزم به تعامل مستمر، اثربخش و روبه‌رشد با تمام مشاوران امور بانوان است و ما هم در اين راستا حركت كرده‌ايم.

حضور زنان در عرصه مديريت كلا‌ن كشور در ايران با ساير كشورها چه تفاوت‌هايي دارد و چگونه مي‌توان با الگوگيري و بومي‌سازي آن، نقش زنان را در اين زمينه‌ها مؤثرتر ساخت؟

 بالا‌ترين درصد مديران، قانونگذاران و مقام‌هاي عالي‌رتبه از شاغلا‌ن زن مربوط به كشورهاي فيليپين، آمريكا، تانزانيا و...، از 50-45درصد است و پاكستان، يمن، تركيه و كره به ترتيب با 2درصد، 4درصد و 6درصد پايين‌ترين نرخ مديران ارشد زنان را دارا هستند. وضعيت ايران مشابه ژاپن است.

ه ترتيب با 2درصد، 4درصد و 6درصد پايين‌ترين نرخ مديران ارشد زنان را دارا هستند. وضعيت ايران مشابه ژاپن است.

بالا‌ترين درصد كاركنان فني و تخصصي از شاغلا‌ن زن مربوط به كشورهاي ليتواني و استوني است و عربستان صعودي با 6درصد كمترين درصد كاركنان فني و تخصصي را دارد. وضعيت ايران با 33درصد مشابه كشورهاي تانزانيا، كامبوج و بلغارستان است.

در پاسخ به قسمت دوم سؤال شما بايد عرض كنم كه به اعتقاد من به خصوص در كشورهاي آمريكا و اروپاي غربي كه ژست تساوي جنسيتي در آنها بيشتر مطرح مي‌شود در واقع دستيابي به مشاغل كلا‌ن مديريتي نه بر پايه توانايي و صلا‌حيت‌هاي فردي، بلكه بر اساس خواست اداره‌كنندگان پشت صحنه سياست‌هاي جهاني تعيين مي‌شود و در اين راستا ديگر جنسيت كانديدا محلي از اعراب ندارد. از اين رو، تصور من آن است كه بايد در ابتدا تكليف خودمان را با ديدگاه اسلا‌م در عرصه حضور زنان در مديريت‌هاي كلا‌ن تئوريزه كنيم و پس از آن بر طبق تئوري به اجماع رسيده، راه‌هاي حضور زن را در عرصه‌هاي مورد توافق هموار سازيم.

فرهنگ‌سازي در خصوص فعاليت زنان در پست‌هاي مديريتي و ترويج آن در جامعه چگونه بايد باشد تا به كم‌رنگ شدن نقش آنها در خانواده نيانجامد؟

مديريت در تمام سطوح اعم از صف و ستاد به ويژه در عرصه مديريت كلا‌ن در دو مدل ظهور و بروز دارد. مدل اول، شخصيت فرمايشي و ويتريني است كه مهم‌ترين كارش تأييد، تكذيب و امضا است كه حضور اينگونه افراد در پست‌هاي مديريتي كلا‌ن جز زيان براي نظام، رهاورد ديگري ندارد و به طور معمول توسط افرادي در سايه هدايت مي‌شوند؛ به اطمينان مي‌توان گفت كه اين مدل مورد انتظار شما نيست.

مدل دوم، در عرصه مديريت كلا‌ن نياز به دانش مديريتي، تخصص لا‌زم، تجربه كافي و شرح صدر و صرف وقت بسيار دارد. زنان متعهد كشورمان  به ويژه متأهلا‌ن كار تمام وقت خطير ديگري چون مديريت و سياست خانه را دارند به طور طبيعي بايد بين مديريت كلا‌ن اجتماعي و مديريت كلا‌ن تاريخي و فطري يكي را انتخاب كنند. از اين رو، چون مردان توانايي انجام رسالت زنان در خانواده را ندارند، در يك تقسيم كار طبيعي مديريت كلا‌ن اجتماعي را بهتر است با طيب خاطر واگذار كنند_ به جز در موارد ضروري_ تا بتوانند در كنار مسؤوليت خطير همسرداري و تربيت نسل و تعادل‌بخشي به فضاي خانه و خانواده به امور اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در حد ضرورت بپردازند. البته اين بدان معنا نيست كه زن توان مديريتي در عرصه كلا‌ن را ندارد، بلكه در مصاديق مختلف در عرصه جهاني شاهد بوده‌ايم زناني را كه كار تمام وقت مديريتي اجرايي را به تشكيل زندگي و تربيت نسل ترجيح داده‌اند يا اولويت اول خود دانسته‌اند و در اين عرصه هم موفق بوده‌اند اما به طور معمول به مشكلا‌ت عديده خانوادگي دچار شده‌اند، از اين رو، بايد ديد آيا حضور زن در عرصه كلا‌ن مديريتي به صلا‌ح خانواده و جامعه است، آن وقت مشوق اين حضور بود. در هر حال به نظر اينجانب با تمام جذابيت‌هاي محيطي و شغلي، زنان متعهد با نگرش مدبرانه جز در محدوده ضرورت و به شرط عدم آسيب به كانون خانواده به  امور مديريتي كلا‌ن كشوري نبايد چشم بدوزند.

چه طرحي براي تربيت مديران زن در دستور كار داريد؟

 در برنامه استراتژيك مركز امور زنان و خانواده در دولت نهم طرح تربيت 34 ميليون مدير زن  در دستور كار است كه هر كدام با انگشت تدبير خود با تربيت هوشمندانه فرزندان اين آب و خاك و حمايت‌هاي عاطفي و فكري مردان زمينه حكومت جهاني مهدوي را فراهم مي‌آورند.

برنامه ما عملياتي كردن فرمايش رهبر كبير انقلا‌ب حضرت امام خميني(قدس سره) است كه فرمودند از دامان زن، مرد به معراج مي‌رود. برنامه ما بازگشت به خويشتن خويش در زنان است، بازگشت به فطرت الهي و ضرورت‌هاي ترسيم شده از سوي خداوند.

به نظر شما تجربه مديريتي زنان بعد از انقلا‌ب موفق بوده است يا نه؟

به نظر من هرجا زنان ورود يافتند به دليل نداشتن انگيزه‌هاي مالي نظير مردان، با دقت، نظم و انضباط و مسؤوليت‌پذيري زنانه وظايف خود را به خوبي انجام داده‌اند و در مسؤوليت‌هاي واگذار شده به خصوص در مديريت‌هاي مياني موفق بوده‌اند.

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : هفته نامه برنامه - شماره 263، ارديبهشت 1387
تاریخ : ارديبهشت 1387
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ موقعيت و نقش زن در اجتماع عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ حضور زنان مسلمان در عرصه هاي نظامي در عصر رسول الله (ص)
 A.A.A/ بررسي شيوه هاي رفتار پيامبر صلي‌الله عليه و آله با زنان
 A.A.A/ نخستين مبايعات زنان با پيامبر اکرم صلي‌الله عليه و آله
 A.A.A/ کرامت زن در سيره و سخنان پيامبر اعظم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد