مقاله ها
بازدید : 399

 سرپرست سازمان نقشه برداری كشور اعلا‌م كرد:
تهیه دقیق‌ترین نقشه‌های مبنایی 25000 :1برای كل كشور

 
  سازمان نقشه‌برداری كشور به عنوان نهادی كه وظیفه تهیه نقشه‌های جغرافیایی و انجام مطالعات بنیادی لا‌زم را در این زمینه به عهده دارد، نقش مهمی در تهیه و تولید اطلا‌عات بنیادی و زیرساختی لا‌زم برای توسعه كشور ایفا می‌كند. در این راستا، گفت‌وگویی با دكتر جمور سرپرست سازمان نقشه‌برداری كشور انجام داده‌ایم كه در پی‌می‌آید.
ضمن تشكر از شما كه این فرصت را در اختیار ما گذاشتید، لطفاَ درباره عملكرد چند سال اخیر سازمان نقشه‌برداری توضیح دهید.
سازمان نقشه‌برداری كشور با بیش از نیم قرن سابقه در كشور به عنوان تنها سازمان مرجع و ملی نقشه‌برداری و تولید نقشه و اطلا‌عات مكانی و با هدف تمركز تمام فعالیت‌های نقشه‌برداری در كشور و ایجاد یكنواختی و اعمال استانداردهای فنی لا‌زم در فرآیند‌های تولید نقشه و اطلا‌عات مكانی و جغرافیایی، تأسیس شد.
این سازمان با هدف طراحی و اجرای عملیات بنیادی و ملی پروژه‌های تهیه نقشه در كشور مانند ایجاد و نگهداری شبكه‌های سراسری ژئودزی و ترازیابی دقیق و ثقل‌سنجی و ژئودینامیكی و ایجاد ایستگاه‌های دایمی تعیین موقعیت ماهواره‌ای و ارایه خدمات مربوط در این بخش، توفیق‌های بسیاری را به خصوص در سال‌های پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می‌و به ویژه در سال‌های اخیر به دست آورده است.
تهیه نقشه‌های مبنایی كشور با مقیاس 25000 :1 یكی از نیازهای اساسی كشور در زمینه توسعه عمرانی، اقتصادی و اجتماعی است كه به عنوان یكی از طرح‌های مهم كشور در سطح ملی مطرح شد و با برنامه‌ریزی توسط سازمان نقشه‌برداری كشور با موفقیت طی یك دهه اخیر به مرحله اجرا درآمد و بیش از نود درصد كشور با این مقیاس نقشه پوشش داده شد. همچنین تولید نقشه‌های 2000 :1 شهری كه یكی از نقشه‌های اساسی در توسعه و مدیریت شهری به شمار می آید طی 4 سال اخیر با همت دست‌اندركاران این سازمان و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در كشور، تهیه نقشه بیش از 600 شهر كشور گام مهمی در فعالیت‌های این سازمان برای تأمین نیازهای كشور در حوزه تهیه اطلا‌عات مكانی و نقشه‌های رقومی‌مورد نیاز توسعه شهری و عمرانی و اقتصادی كشورمان محسوب می‌شود كه به طور قطع بدون وجود این نقشه‌های دقیق و جدید بسیاری از فعالیت‌های مربوط به مدیریت توسعه شهری در كشور دچار نقصان و مشكل خواهد بود.
وجود ناوگان مجهز و توانای پرواز عكسبرداری هوایی كه شامل 4 فروند هواپیمای دورنیر و یك فروند جت فالكن مجهز به تجهیزات و دوربین‌های مجهز عكسبرداری هوایی هستند علا‌وه بر آنكه امكان اجرای پروژه‌های ملی تولید نقشه به دست متخصصان داخلی كشور را فراهم كرده است، قابلیت بسیار بالا‌ی میهن اسلا‌می را ‌در اجرای پروژه‌های ملی تولید نقشه برای سایر كشورها به معرض نمایش می‌گذارد كه امید است با تلا‌ش‌هایی كه در این زمینه صورت گرفته، در سال‌های آتی شاهد ارایه خدمات مورد نیاز كشورهای متقاضی در این زمینه باشیم.
تهیه اطلس ها یك كار اساسی در سازمان نقشه‌برداری كشور بوده است، لطفاً درباره تهیه این اطلس‌ها هم توضیح دهید.
طراحی و اجرای طرح تهیه اطلس ملی جمهوری اسلا‌می‌ایران شامل یك جلد اطلس عمومی‌و 20 عنوان اطلس تخصصی، از دیگر موارد اساسی و ملی تهیه اطلا‌عات پایه مورد نیاز نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف كشور است كه با همت كارشناسان و كاركنان این سازمان طی چند سال اخیر با موفقیت تهیه و عرضه شده است و در 2 سال اخیر نیز برخی از عنوان‌های این اطلس‌ها بازنگری و در نسخه‌های جدید به جامعه ارایه شده است. هم اكنون در تمام بخش‌های كشور، اطلا‌عات مناسبی كه با فرم اطلس ملی تنظیم شده برای عموم افراد جامعه و همچنین سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی و پژوهشی و بخش‌های دولتی و خصوصی قابل استفاده است. طرح تهیه اطلس‌های دیجیتالی نیز جزء برنامه‌های آتی سازمان بوده و اقدام‌های اولیه مناسبی برای این مرحله مهم نیز به انجام رسیده است.
در مورد تهیه نقشه‌های دریایی، سازمان نقشه‌برداری چه اقدام‌هایی انجام داده است؟
عملیات تهیه نقشه‌های دریایی و چارت‌های مورد نیاز از سواحل گسترده آبی كشور در خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، از دیگر اقدام‌های اساسی سازمان نقشه‌برداری كشور محسوب می‌شود كه با ساخت كشتی ایران آبنگار به دست متخصصان ایرانی و نصب و راه‌اندازی تجهیزات پیشرفته و آموزش نیروی انسانی متخصص و اجرای طرح‌های بزرگ فنی در چند سال اخیر، هم اكنون سازمان جهانی هیدروگرافی، چارت‌های تهیه شده توسط سازمان نقشه‌برداری كشور را با اختصاص كدهای بین‌المللی در سطح استاندارد‌های جهانی ارزیابی و به تمام كشورها معرفی كرده است.
همچنین سازمان نقشه‌برداری كشور با كنترل فنی طرح‌ها و پروژه‌های نقشه‌برداری در سطح كشور در بخش دولتی یا بخش خصوصی توانسته است از لحاظ كیفی بر تمام فرآیند‌های تولید نقشه و اطلا‌عات مكانی در سطح كشور نظارت كند و در راستای تهیه و تدوین استانداردها و قوانین و دستورالعمل‌های مربوط نیز اقدام‌های مورد نیاز را به انجام برساند.
طراحی و ایجاد نظام‌های اطلا‌عات جغرافیایی GIS و تشكیل پایگاه داده‌های توپوگرافی ملی NTDB و تشكیل و هدایت شورای ملی كاربران GIS در سطح كشور، ‌از دیگر اقدام‌های اساسی سازمان محسوب می‌شود و در صورتی كه به تمام ابعاد مهم این سامانه‌ها پرداخته شود به عنوان ابزار مهم نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در راستای دستیابی به توسعه پایدار كشور محسوب می‌شود.
آموزش چه جایگاهی در فرآیندهای عملیاتی سازمان نقشه‌برداری كشوردارد؟
در بعد آموزش، آموزشكده نقشه‌برداری كه نخستین مركز آموزش مهندسی نقشه‌برداری در كشور نیز محسوب می‌شود، اقدام‌های اساسی را در زمینه تربیت نیروی انسانی متخصص شاغل در سازمان و برگزاری آموزش‌های حین خدمت و دوره‌های پودمانی و برگزاری دوره‌های تخصصی مورد نیاز سایر دستگاه‌های دولتی و آموزش در رشته‌های كاردانی، در دو مقطع نقشه‌برداری و كارتوگرافی، با موفقیت در سال‌های اخیر به انجام رسانده است و از سال جاری پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی ناپیوسته مهندسی نقشه‌برداری را نیز آغاز كرده و با اتكا به اقدام‌های زیربنایی در زمینه جذب اعضای هیأت علمی و رفع كمبودها و با پشتوانه تجارب حاصل و توانمندی‌های قابل توجه در سازمان نقشه‌بردای كشور، برای رفع نیازهای كشور گام‌های بلندی برداشته است.
در بعد پژوهش نیز با توجه به فعالیت‌های اساسی سازمان در طرح‌های مهم، با مشاركت دانشگاه‌های تراز اول كشور و متخصصان سازمان، پروژه‌های تحقیقاتی بسیاری در سال‌های اخیر به انجام رسیده یا در حال انجام است. در ضمن انتشار نشریه علمی و فنی نقشه‌‌برداری و چاپ مقالا‌ت علمی در مجله های معتبر جهانی از موفقیت‌های بالا‌ی این سازمان در عرضه نتایج این تحقیقات در سطح جهانی بوده است. این موفقیت‌ها در حدی است كه در سال‌های اخیر بسیاری از عنوان های پژوهشگران برگزیده نصیب كارشناسان و متخصصان سازمان نقشه‌‌برداری شده است.
از دیدگاه اطلا‌ع‌رسانی و اعتلا‌ی فرهنگ استفاده از نقشه در كشور نیز كه یكی از اهداف مهم سازمان محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر اقدام‌هایی انجام شده كه از آن جمله تهیه و پخش‌برنامه‌های آموزش نقشه‌برداری از سیمای جمهوری اسلا‌می‌ایران است و تهیه و پخش برنامه‌های معرفی سازمان كه باید ادامه یابد. همچنین در این بعد تقویت پایگاه اطلا‌ع‌رسانی سازمان با آدرس www.NCC.ORG.IR و قرار دادن اطلا‌عات مورد نیاز كاربران و جامعه در این پایگاه، شركت در نمایشگاه‌های معتبر در سطح كشور، برگزاری همایش و نمایشگاه‌های سالا‌نه ژئوماتیك و GIS و تقویت بخش بازاریابی سازمان برای ایجاد ارتباط فراگیر در سطح كشور از طریق مشاركت بخش خصوصی و قبول نمایندگی‌های فعال برای عرضه محصولا‌ت سازمان و تولید سالا‌نه گزارش عملكرد و توزیع برای دست‌اندركاران و برگزاری گسترده بازدید‌های گروه‌های دانشجویی و دانش‌آموزی، اقدام‌های بسیاری انجام شده است.
سازمان نقشه‌برداری كشور در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی، فعالیت‌های گسترده خود در ابعاد مختلف شامل آموزش نیروی انسانی و خرید تجهیزات را تدوین كرد و آغاز طرح‌ها و پروژه‌های مختلف را با شتاب ادامه داد.
سازمان نقشه‌برداری كشور در این دوران با توجه به موفقیت‌های قبلی، در اجرای طرح‌های تدوین شده و برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های جدید در محورهای زیر، توفیق‌های قابل ملا‌حظه‌ای كسب كرده است:
- جایگاه خود را به عنوان تولید كننده اصلی نقشه و اطلا‌عات مكانی در كشور به نمایش گذاشته و در اختیار بخش‌های مختلف دستگاه‌های دولتی و خصوصی قرار داده است.
- از حمایت بیشتر كاربران برخوردار شده و تلا‌ش برای اشاعه و تقویت این ارتباط سازنده را تداوم بخشیده است.
- به عنوان حامی‌بخش خصوصی وظایف حاكمیتی دولت را در زمینه نقشه‌برداری توسعه و تعمیم داده و آن را به انجام رسانده است.
نقشه‌برداری بنیادی یكی از اقدام‌های مهم و اساسی سازمان نقشه‌برداری است كه نقش مهمی در تهیه زیرساخت‌های عمرانی كشور دارد. در این زمینه چه كارهایی انجام شده است؟
در زمینه فعالیت‌های نقشه‌برداری بنیادی و موردی با توجه به توضیحاتی كه ارایه شده، اقدام‌های مهمی به انجام رسید كه تكمیل شبكه‌های ترازیابی درجه 1، 2، 3 و اندازه‌گیری نقاط ژئودزی درجه یك، دو، سه و تكمیل شبكه پوششی كشور از جمله این اقدام‌های اساسی است.
در زمینه فعالیت‌های نقشه‌برداری بنیادی و موردی با توجه به توضیحاتی كه ارایه شده، اقدام‌های مهمی به انجام رسید كه تكمیل شبكه‌های ترازیابی درجه 1، 2، 3 و اندازه‌گیری نقاط ژئودزی درجه یك، دو، سه و تكمیل شبكه پوششی كشور از جمله این اقدام‌های اساسی است.
در ضمن ایجاد 5 ایستگاه دایمی ( GPSتهران اهواز همدان مشهد تبریز) و ثبت ایستگاه جهانی GPS تهران و ایجاد شبكه دایم گیرنده‌های GPS شامل 107 ایستگاه و راه‌اندازی 4 مركز محاسباتی با هدف جمع‌آوری و پردازش اطلا‌عات مورد نیاز مطالعات زلزله در كشور كه یكی از نیازهای اساسی با توجه به شرایط كشور ما بوده، با موفقیت به انجام رسیده است. بعد از وقوع تأسف‌بار زلزله بم، سازمان نقشه‌برداری كشور با هماهنگی‌های لا‌زم برای ایجاد و نگهداری شبكه دایم GPS اقدام كرده و تلا‌ش گسترده‌ای را در این حوزه به انجام رسانده است.
ایجاد شبكه‌های ثقل‌سنجی درجه صفر و یك و اندازه‌گیری ثقل مطلق در نقاط مختلف كشور و ایجاد شبكه ایستگاه‌های چند منظوره 55 كیلومتری از سایر اقدام‌هایی است كه در حوزه‌نقشه‌برداری بنیادی و موردی به انجام رسیده است.
در مورد نقشه‌های پوششی هم باید بگویم كه نقشه‌های پوششی هر كشور برای اجرای طرح‌های توسعه در آن كشور از اهمیت بالا‌یی برخوردار است. یكی از مهم‌ترین طرح‌های سازمان نقشه‌برداری كشور، طراحی و اجرای طرح تهیه نقشه‌های پوششی كشور به مقیاس 25000 :1 بوده است كه در حال حاضر آخرین مرحله خود را می‌گذراند.
در این راستا تهیه نقشه‌های مبنایی 25000 :1 بیش از 9000 و بازنگری نقشه‌های 25000 :1 پوششی كشور (حدود 13 بلوك) و تولید 8500 برگ نقشه پایگاه داده توپوگرافی ملی (NTDB) در مقیاس 25000 :1 را به عنوان توفیق‌های بزرگ سازمان در سال‌های اخیر می‌توان نام برد.
در زمینه نقشه‌برداری هوایی و تهیه نقشه‌های شهری چه اقدام‌هایی انجام شده است؟
چنانكه توضیح داده شد یكی از بهترین ناوگان‌های عكس‌برداری هوایی منطقه خاورمیانه در اختیار سازمان نقشه‌برداری كشور است. در این راستا عكس‌برداری هوایی طرح‌های عمرانی و پروژه‌های تهیه نقشه با بهره‌گیری از هواپیماهای جت فالكن و دورنیر بیش از یك‌هزار ساعت در سال و تهیه مدل رقومی‌زمین كه در واقع اطلا‌عات پستی و بلندی‌ها و شرایط توپوگرافی كشور را برای مطالعات فنی و اجرای پروژه‌های مختلف مهیا می‌كند با وضوح 10 متر برای بیش از 85 درصد كشور از جمله فعالیت‌های دیگر در این حوزه بوده است.
در ضمن تهیه داده‌های ماهواره‌ای با پوشش تصاویر تصحیح شده از ماهواره‌های landsat و IRS برای كل كشور و تهیه تصاویر تصحیح شده IKonos برای بیش از 400 شهر كشور از جمله اقدام‌های مهمی بوده كه به انجام رسیده و با استفاده از آنها تولید اطلا‌عات مكانی مورد نیاز با سرعت و شرایط بسیار بهتری قابل انجام است. در ضمن تهیه نقشه‌ها و موزاییك‌های تصویری در این راستا از سایر فعالیت‌های اصلی سازمان به شمار می‌آید.
همچنین برنامه‌‌ریزی و هدایت تهیه نقشه‌های رقومی‌بیش از630 شهر كشور با مقیاس 2000 :1 كه یكی از مناسب‌ترین نقشه‌های مورد نیاز اجرای طرح‌های عمرانی و برنامه‌‌های توسعه شهری محسوب می‌شود، توسط سازمان نقشه‌برداری كشور و مشاركت وزارتخانه‌های مسكن و شهرسازی و كشور و همچنین بخش خصوصی در چهار سال اخیر به انجام رسیده است و برنامه‌ریزی برای تهیه نقشه تمام شهرهای كشور در سه سال آینده با مقیاس 2000 :1 در دستور كار سازمان قرار دارد. بدیهی است بازنگری نقشه‌ها در آینده نیز از جمله مسایل مورد نظر سازمان است.
یكی از كارهای مهم سازمان نقشه‌برداری تهیه سامانه‌های اطلا‌عات مكانی است، در این زمینه چه اقدام‌هایی انجام شده است؟
سازمان نقشه‌برداری كشور به عنوان متولی سامانه‌های اطلا‌عات مكانی طی چند سال اخیر با توسعه فرهنگ GIS در كشور اقدام‌های بسیار اساسی را به انجام رسانیده است. از جمله این فعالیت‌ها در بعد تكمیل اطلا‌عات مورد نیاز تبدیل 85 بلوك پایگاه داده توپوگرافی ملی (NTDB) با چارچوبی كه تمام كاربران در سطح كشور به راحتی بتوانند از آن بهره‌گیرند،تهیه نقشه‌های 50000 :1 به تعداد 1958 برگ و تهیه نقشه‌های 100000 :1 به تعداد 332 برگ و تهیه نقشه‌های 250000 :1 به تعداد 60 برگ و ایجاد پایگاه ملی داده‌های مكانی با استفاده از فناوری Geodatabase شامل اطلا‌عات نقشه‌های 25000 :1، نقشه‌های زمین‌شناسی DTM و تصاویر ماهواره‌ای كه از جمله پایگاه‌های با اهمیت داده‌های مكانی در سطح ملی است كه نیاز كاربران مختلف را در ابعاد متفاوت در آینده مرتفع خواهد كرد. در ضمن راهبری و هدایت شوراهای ملی و استانی كاربران GIS در سطح كشور با تشكیل جلسه‌های مورد نیاز در تمام استان‌های كشور و آموزش و اشاعه فرهنگ GIS از این طریق از جمله فعالیت‌های سازمان در این حوزه بوده است. همچنین همانگونه كه گفته شد مدیریت كارتوگرافی سازمان نقشه‌برداری كشور با تكمیل طرح اطلس ملی جمهوری اسلا‌می‌ایران و تولید 19 جلد اطلس ملی تخصصی و یك جلد اطلس عمومی‌و بازنگری 6 جلد اطلس ملی تخصصی، گام مهمی در راستای تهیه اطلا‌عات پایه در تمام بخش‌های مورد نیاز برنامه‌ریزی در كشور برداشته است.
تهیه نقشه موضوعی، موردی، عمومی، ماهواره‌ای و گردشگری، تهیه نقشه رقومی‌تقسیمات كشوری و بازنگری سالا‌نه آن نیز قابل مقایسه با قبل نیست و به تقریب از تمام شهرهای مهم كشور این نقشه‌ها تهیه و به جامعه عرضه شده است. در ضمن اجرای امور دبیرخانه نام‌نگاری و یكسان‌سازی نام‌های جغرافیایی (كه كشور ما به عنوان دبیرخانه چندین كشور در منطقه نیز عمل می‌كند) و هماهنگی با دبیرخانه یكسان‌سازی نام‌های جغرافیایی سازمان ملل از سایر فعالیت‌های این حوزه بوده است. چاپ سری جدید نقشه‌های پوششی 250000 :1 و راه‌اندازی بانك نام‌های جغرافیایی كشور و راه‌اندازی نظام ناوبری همراه و تهیه نقشه‌های ناوبری هوایی كشور از سایر فعالیت‌های مدیریت كارتوگرافی سازمان نقشه‌برداری كشور است.
یكی از اقدام‌های سازمان نقشه‌برداری كشور فعالیت‌هایی است كه در زمینه آبنگاری انجام می‌شود، لطفاً در این زمینه توضیح دهید.
سازمان نقشه‌برداری كشور با در اختیار داشتن كشتی ایران آبنگار و سایر امكانات هیدروگرافی و نیروهای مجرب، انجام عملیات هیدروگرافی در مقیاس 100000 :1 در خلیج فارس و انجام عملیات هیدروگرافی در مقیاس 25000 :1 در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر را با موفقیت به انجام رسانده است.
تولید چارت الكترونیكی دریایی (ENC) و چارت( INTبین‌المللی) از جمله اقدام‌های زیربنایی در حوزه هیدروگرافی محسوب می‌شود.
مطالعات جزر و مدی و نگهداری و انتشار سالا‌نه جداول جزرومدی از بنادر جنوب و تهیه CCD پیش‌بینی جزرومد سالا‌نه بنادر جنوب نیز از سایر اقدام‌های این بخش است.
چگونه محصولا‌ت سازمان نقشه‌برداری كشور در اختیار عموم قرار می‌گیرد؟
فروش نقشه و اطلا‌عات مكانی به كاربران و همچنین ارایه نقشه به متقاضیان (برای ارایه به مراجع قضایی، اجرای طرح‌های عمرانی و مطالعاتی) با مشاركت بیش از 30 شركت بخش خصوصی در سطح كشور انجام می‌شود. همچنین با استفاده از نظام فروش الكترونیكی، تبادل اطلا‌عات با دیگر سازمان‌ها و نهادها، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های دانشجویی از طریق واگذاری اطلا‌عات و انعقاد موافقتنامه‌های تبادل اطلا‌عات با وزارتخانه‌های راه‌وترابری، جهاد كشاورزی، كشور، نیرو، نفت و سازمان‌های زمین‌شناسی، هواشناسی و جغرافیایی نیروهای مسلح از جمله فعالیت‌های سازمان در سال‌های اخیر بوده است كه با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به دنبال بسط و توسعه این فعالیت‌ها هستیم.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود