مقاله ها
نویسنده : صدیقه عسگری ، غلامعلی نادری ، ‌مژگان قاری پور
بازدید : 311

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

گلیكوزیلاسیون غیرآنزیمی پروتئین ها علت اصلی مشكلات دیابتی و همچنین اختلالات قلبی و عروقی، رتینوپاتی، نفروپاتی و نوروپاتی می باشد. به نظر می رسد آنتی اكسیدان ها تأثیرات بازدارنده مؤثری بر گلیكوزیلاسیون پروتئین ها داشته باشند.
مواد و روش ها: چند نوع فلاونویید از جمله روتین، كامفرول، كوئرستین، آپی ژنین، نارینجین، مورین، بیوچانین آ انتخاب شدند و تأثیرات آنتی اكسیدانی آن ها تحت شرایط in vitro در گلیكوزیلاسیون هموگلوبین، آلبومین و انسولین مورد بررسی قرار گرفت . در ابتدا غلظت مطلوب گلوكز و نیز زمان انكوباسیون برای هر پروتیین تعیین گردید. سپس درصد مهار گلیكوزیلاسیون هر پروتیین در حضور سه غلظت مختلف 10 ?g/ml)، 5، (0.5 از هر  فلاونویید با روش  اسپكتروفتومتریك  تعیین گردید.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد كه بیوچانین آ بهترین باز دارنده گلیكوزیلاسیون انسولین و هموگلوبین است، به طوری كه گلیكوزیلاسیون انسولین را 100% و هموگلوبین را 60% مهار می كند. گلیكوزیلاسیون آلبومین به میزان 100% با بیوچانین آ و آپی ژنین مهار می گردد.
بحث: انتظار می رود فلاونوییدها تأثیرات بازدارنده ای در عواقب بیماری دیابت داشته باشند و مصرف آن ها می تواند از بروز بسیاری از مشكلات در افراد دیابتی پیشگیری نماید.
 
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال