مقاله ها
نویسنده : دكتر علی اصغر صالحی، دكتر مسعود شریفی، مطاع نوروزنژاد، دكتر شمس وزیریان
بازدید : 282

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

   بیماری های منتقل شونده از طریق خون و ترشحات بیماران برای كاركنان آزمایشگاه ها كه در تمام مراحل كاری در معرض انواع عوامل بیماری زا هستند، همواره یك خطر شغلی محسوب می شود و میزان واقعی شیوع آن دقیقا مشخص نیست. هدف این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژیك آلودگی به  HIV، HBV و HCV  در كاركنان آزمایشگاه های مراكز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی در سه ماهه  اول سال 1381 در بین 110 نفر از كاركنان آزمایشگاه های این دانشگاه انجام شد .همزمان با نمونه گیری پرسشنامه ای در خصوص سابقه بلع خون یا سرم، تماس با سر سوزن یا اجسام مشابه، بیمار شدن به دلیل آلودگی محیط كار و سابقه انجام واكسیناسیون برای هر نفر تكمیل شد و در نهایت آزمایش  HbsAg، HCV-Ab و HIV-Ab روی هر نمونه با روش ELISA انجام شد.
یافته ها: 3.3 درصد از كاركنان این آزمایشگاه ها HbsAg مثبت بودند. هیچ موردی از مثبت شدن HCV-Ab دیده نشد و در خصوص HIV-Ab نیز یك نمونه با روش ELISA مثبت بود كه آزمایش تایید آن با روش وسترن بلات منفی گزارش شد. 57.2% از جمعیت مورد مطالعه سابقه ورود خون یا سرم را به دهان داشتند و 66.4% نیز سابقه تماس با سر سوزن را مثبت ذكر كردند. 23.5% نیز سابقه ابتلا به بیماری های عفونی از جمله تیفوئید، تب مالت، شیگلوز و سل را در طول دوران كاری در آزمایشگاه ذكر كردند.
بحث: یافته های این مطالعه با درصد موارد مثبت HbsAg در جامعه عادی ایران تطابق دارد (3.3 درصد در مقابل 3.5درصد) كه می تواند بیانگر نتایج مثبت واكسیناسیون كاركنان آزمایشگاه ها علیه هپاتیت B باشد. همچنین مشخص شد كه خطر ابتلا به عفونت های اكتسابی در آزمایشگاه با افزایش سابقه كار افزایش می یابد كه ممكن است ناشی از تماس مداوم با مواد بالقوه خطرناك باشد؛ لذا دستورالعمل های ایمنی در آزمایشگاه و رعایت آن ها از سوی كاركنان از جمله استفاده از دستكش و ماسك در حین كار، عدم استفاده از پی پت و ... می باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
 
  
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال