مقاله ها
نویسنده : VASOYA S.L.،PAGHDAR D.J.،CHOVATIA P.T.،JOSHI H.S.
بازدید : 437

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

   
 Reaction of 2-hydrazinocarbonyl-3-chloro-5-phenoxy-benzo [b] thiophene with different substituted phenyl isothiocyanate gave N-substituted arylthiosemi carbazide derivatives (la-h). 1، 3، 4-Thiadiazole derivatives (2a-h) were prepared by the cyclization of arylthiosemi carbazides (la-h) with concentrated sulphuric acid. All the compounds were screened for their antitubercobilar activity against Mycobacterium tuberculosis (H37Rv) and antimicrobial activity against various mIcroorganIsms.  
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود